Mand og kvinde

Mand og kvinde

dna

Grundlæggende ens | Hvorfor forskelle? | Oversigt | Lokale skikke

Grundlæggende ens

Grundlæggende er mænd og kvinder lige i islam. Et barn, dreng eller pige, kommer til verden som et rent og uskyldigt individ. Det bærer ikke sine forældres eller et andet menneskes synder. En dreng er ikke mere “værd” end en pige, og en pige mere “værd” end en dreng. Både drenge og piger bliver født som Guds vice-regenter (“khalif”) på jorden og har en unik krop og en unik sjæl. Barnet bliver ansvarlig for sine handlinger fra/efter pubertetsalderen. Herefter er det et ansvarligt menneske.

Som menneske, mand eller kvinde, har det frihed til selv at vælge, hvilket liv det vil leve. Det kan vælge at tro på Gud eller benægte Ham. Glæder og sorger, smerte og fred er ens for dem begge. Efter døden vil de bleve stillet til ansvar, som selvstændige og ansvarlige individder. De valg en mand eller en kvinde ikke kunne træffe pga. omstændighederne, fx. pga. handicap, mulighed eller tvang, er vedkommende ikke ansvarlig for.

En mand der gør gode gerninger vil få samme belønning, som en kvinde der gør gode gerninger. En kvinder der gør ondt mod andre, vil få samme straf, som en mand der gør ondt mod andre. Denne ligeløn viser, at målstokken hos Gud er den sammen uanset køn.

De store ting i livet som fødsel, død og ansvarlighed er ens for begge køn i islam, derfor er en mand og en kvinde grundlæggende lige i islam.

Hvorfor forskelle?

Ligesom begge køn er ens, men alligevel har psykiske og fysiologiske forskelligheder, er rettigheder og pligter grundlæggende ens med nogle forskelle. Meningen med et liv som mand er, at være mand, og meningen med et liv som kvinde er, at være kvinde. Både lighederne og forskellene tjener en mening og et formål. De er hverken ligegyldige eller et problem, men derimod en gevindst og styrke, som Gud har skabt det til.

Det viser sig klarere, når vi ser væk fra os selv, hvor vores følelser kommer i vejen, og i stedet studerer andre ting som Gud har skabt, fx. dyr og planter. Vi ser nødigt planter eller dyr ændre deres særlige egenskaber, udseende eller at uddø. Vi betragter uddøde racer af dyr og planter, som et stort tab som bør undgås.

Ligeværdige

Fordi forskellene er skabt af Gud, tjener de et formål. Vi kender det fra nuancerne i alt det levende omkring os i naturen, der skal fungere sammen. Da ingen er helt ens, heller ikke to mennesker af samme køn, kan man sige, at i islam er mænd og kvinder ligeværdige.

Profeten Muhammad, fred være med ham, udtrykte det meget præcist i sin afskedstale til muslimerne få måneder før sin død:

I (dvs. mændene) har visse rettigheder over dem (kvinderne), og de har visse rettigheder over jer.

Når man ikke ser rettigheder og pligter mellem kønnene som et samlet hele, bliver diskussionen ubalanceret og man kan komme til at drage forkerte konklusioner. Når man samler de spirtuelle, rituelle og sociale forhold står det klart, at lighed mellem mænds og kvinders rettigheder og pligter er reglen og forskellene er undtagelsen i islam.

Oversigt

Oversigten herunder forsøger, at give et overblik over ligheder og forskelle mellem rettigheder og pligter for mænd og kvinder i islam. Bemærk at kun enkelte ligheder er nævnt, selvom lighed er hovedreglen og forskel er undtagelsen.

Område Dreng/Mand Pige/Kvinde
Som barn Fødselsritual hvor der hviskes kald til bøn i højre og venstre øre Samme
Skal omskæres Skal ikke omskæres
Skil seng hvis de sover sammen med andre, så de sover alene ved 6-7 års alderen, når de bliver beviste om køn Samme
Uskyldig og ren ved fødsel og indtil puberteten Samme
Kommer til Haven (paradis) uanset forældres eller samfundets tro og normer Samme
Som voksen, dvs. fra pubertets-alderen og frem Skal klæde sig sømmeligt, løst og uigennemsigtigt. Tildæk altid mellem navle og knæ Samme, men tildæk det meste af kroppen
Må ikke bære silke eller guld. Disse er forbeholdt kvinder. Må ikke bære perfume i offentlighed
Skal udføre de obligatorisk religiøse ritualer som bøn, faste, almisse etc Samme, men er fritaget for bøn i menstruations-perioder, og har ikke pligt til at gå i moskeen til fx. fredagsbøn.
Sex uden for ægteskab er ikke tilladt Samme
Skal spise og gøre det tilladte og holde sig fra det der ikke er tilladt Samme
Ved ægteskab Skal frivilligt, uden tvang, acceptere modpart som ægtefælle Samme
Kan indskrive betingelser for ægteskab i ægteskabsaftalen Samme
Skal betale bryllup Skal ikke betale noget
Skal betale medgift Skal ikke betale. Fastsætter størrelsen af medgiften
Skal forsørge hustrue Har ret til forsørgelse
Mandens ejendom og formue er til familiens forbrug Kvindens ejendom og formue er hendes personligt
Må være gift med højst fire hustruer Må være gift med højst en mand
Ved børn i ægteskab Skal forsørge børnene og tage sig ekstra af drengene Skal amme og pleje børnene og tage sig ekstra af døtrene
Børn skal tjene deres forældre Børn skal først tjene mor så far. Mor er ”indgangen til Haven (Paradis)”
Ved skilsmisse Kan give skilsmisse Kan begære skilsmisse
Der er 3 måneders tænkeperiode Samme
Skal forsørge hustrue sålænge der er spædbørn Har ingen forpligtelser
Har forældreret og forsørgelsespligt overfor børnene. Har ingen forpligtelser
Ved juridiske forhold Er juridisk person over for Gud og lovgivning, hvis over puberteten og ved sine sansers brug. Samme
Alle retsforhold, strafferammer, herunder dødsstraf for voldtægt og mord gælder Samme, (undtagen særlige økonomiske vidne-sager hvor 2 kvinder skal vidne)
Kan være imam (leder af bøn) for mænd samt blandet forsamling af mænd og kvinder Kan være imam for forsamling af kvinder
Er uskyldig indtil kendt skyldig Samme
Har fuld og personlig ejendomsret Samme
Ved død Ritualer med afvaskning, begravelsesbøn og begravelse Samme
Arv fordeles med to dele til sønner Samme, men en del til døtre
Efter døden Vil genopstå efter døden og stå til regnskab på dommens dag, med belønning eller straf som resultat Samme

Lokale skikke

I mange kulturere efterlever man ikke islams retningslinier, selvom befolkningen er muslimsk. Derimod hersker gamle lokale skikke, hvor mænd (oftest) undertrykker rettigheder og tager sig friheder, der ikke er hjeml for i islam.

Disse rettigheder og pligter blev gjort til lov af profeten Muhammad og sanktioneret af Koranen omkring år 600. I romersk lov, som var datidens højeste civilisation, var kvinden mandens ejendom og han have hoved og hals ret over hende. Mange samfund mangler fortsat at efterkomme disse rettigheder og pligter for mænd og kvinder, her halvandet tusinde år efter.

This entry was posted in Hvordan man lever efter Islam and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.