Tørklædet

Tørklædet

torklaede

Kvindens status i tidligere civilisationer | Islam ophøjede kvindens status | Muslimsk tildækning for mænd | Tildækning for kvinder | Seks krav til tildækning | Tildækning indebærer også opførsel | Tildækning forebygger overgreb | Dødsstraf for voldtægt

“Hvorfor undertrykker islam kvinderne, ved at påbyde et hovedtørklæde?”

Kvindens status i islam er ofte under angreb fra medierne. Den muslimske påklædning, tørklæde eller ordet “hijab”, som betyder, at noget er bag et slør, skjult eller tildækket, bruges som eksempel på, at kvinder er undertrykte i islam. Før vi kommer ind på begrundelsen bag det religiøse påbud om den muslimske påklædning, så lad os studere kvinders status i samfund før islam.

Kvindens status i tidligere civilisationer

I tidligere tider levede kvinderne ofte foruden de mest basale rettigheder. Følgende eksempler fra historien illustrerer, at kvinders status under tidligere civilisationer var meget lav, og til en grad, der endog benægtede dem basal menneskelig værdighed og sikkerhed.

Kvinden var degraderet og nægtet basale rettigheder under babylonsk lov. Hvis en mand myrdede en kvinde, blev hans hustru dømt til døden ifølge babylonsk lov.

Den græske civilisation bliver betragtet som den mest storslåede af alle de gamle civilisationer. Under denne civilisation var kvinderne frataget alle rettigheder og set ned på. I græsk mytologi blev en kvinde kaldet “Pandora”, årsag til ulykker for menneskeheden. Grækerne betragtede kvinden som et undermenneske og mindreværdig i forhold til manden. Prostitution blev en udbredt praksis i alle lag af det græske samfund.

I den romerske civilisation havde manden ret til at tage livet af sin hustru. Prostitution og nøgenhed var også almindeligt blandt romerne.

Egypterne betragtede kvinden som ondskab og et tegn fra djævlen.

Før islam kom til Arabien, så araberne ned på kvinderne, og ikke sjældent blev pigebørn dræbt ved at blive begravet levende.

Islam ophøjede kvindens status

Islam ophøjede kvindens status for mere end 1.400 år siden og gav dem lige rettigheder, og disse kan ikke fratage dem disse rettigheder igen. Det kan ikke omgøres ved afstemning.

Muslimsk tildækning for mænd

Man diskuterer ofte kun tildækning (hijab) i forhold til kvinder. Men i Koranen nævner Allah først tildækning for mænd og derefter for kvinder.

“Sig til de troende mænd, at de skal sænke deres blik og vogte deres ærbarhed; det vil gøre dem renere. Og Allah er velvidende om alt, hvad de gør.”
– Koranen 24:30

I det øjeblik, en mand ser en kvinde eller hvis nogen lyst eller lidenskabelig tanke går gennem ham, skal han sænke blikket og slå tanken væk.

Tildækning for kvinder

Det næste vers siger:

“Og sig til de troende kvinder, at de skal sænke deres blik og vogte deres ærbarhed; at de ikke skal fremvise deres skønhed og smykker, undtagen hvad der er åbenbart af det. At de skal dække deres bryst og ikke fremvise deres skønhed, undtagen for deres ægtefæller, fædre, deres ægtefælles fædre, deres sønner …”
– Koranen 24:31

Seks krav til tildækning

Ifølge Koranen samt profetens udsagn er der seks krav til en muslims påklædning. Kun det første krav er forskelligt mellem mand og kvinde, de øvrige er de samme for begge parter.

  1. Første krav omhandler, hvilke dele af kroppen der bør være tildækket. For mænd er dette minimum fra navlen til knæene. For kvinder er det hele kroppen undtagen ansigtet og hænderne. For begge parter gælder det, at man kan dække mere af kroppen, hvis man ønsker det.
  2. Tøjet skal være løst og skal ikke fremvise figuren.
  3. Tøjet må ikke være gennemsigtigt.
  4. Tøjet må ikke være så farvestrålende, at det andet køn tiltrækkes af det.
  5. Tøjet må ikke ligne det, som det andet køn går i.
  6. Tøjet må ikke identificere personen som ikke-troende, f.eks. gennem symboler el. lign.

Tildækning indebærer også opførsel

Udover de seks krav til ydre tildækning indebærer “hijab” også moralsk god opførsel, holdning, indstilling og intention af individet. Hvis en person opfylder de seks krav til påklædningen, har vedkommende opfyldt en del af kravene til hijab. Hijab af påklædningen skal følges af hijab af øjet, hijab af hjertet, hijab af tankerne og hijab af intentionen. Det indebærer også den måde, en person går, taler og opfører sig på etc.

Tildækning forebygger overgreb

Årsagen til, at tildækningen er foreskrevet i islam, er nævnt i Koranen:

“O Profet, sig til dine hustruer og døtre og til de troende kvinder, at de skal tildække deres person (når de er udenfor); det er bedst, at de er kendte (for deres ærbarhed) og ikke blive forulempet. Og Allah er tilgivende, den mest Nådige.”
– Koranen 33:59

Koranen siger, at formålet med, at tildækningen er foreskrevet de troende, er, at de skal være kendte for beskedenhed, og ærbarhed, og det vil også være med til at forebygge, at de bliver forulempet.

Dødsstraf for voldtægt

Under islamisk lov er der dødsstraf for voldtægt. Mange er modstandere af denne hårde straf. Nogle mener endog, at islam er en skånselsløs og barbarisk religion. Jeg har stillet et simpelt spørgsmål til hundreder af ikke-muslimske mænd. Lad os antage, må Gud forbyde, at nogen voldtog din hustru, din mor, din datter eller din søster. Du er nu dommer, og forbryderen stilles over for dig. Hvilken straf vil du give ham? Alle siger, at de vil tage livet af ham. Nogle siger endog, at de vil torturere ham til døden. Jeg spørger dem, hvis nogen voldtager din hustru eller din mor, så ønsker du dødstraf for ham; men hvis det samme sker for en andens hustru, mor eller datter, siger du, at dødsstraf er barbarisk! Hvorfor denne dobbeltmoral?

Kilder

Bearbejdet uddrag fra Answers to Non-Muslims’ Common Questions about Islam, Zakir Naik, 2007.

This entry was posted in Ofte stillede spørgsmål and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.