Arbejde

Arbejde

arbejde

Arbejde er stolthed | Tilladte erhverv | Landbruget har en særlig plads | Profeter som håndværkere | Styrk velfærden i samfundet | Mening med arbejdet

Arbejde er stolthed

Nogle mennesker betragter bestemte typer arbejde eller professioner for at være mere usle eller dårligere end andre. Men Profeten Muhammad, fred være med ham, talte i mod denne forståelse. Han lærte sine ledsagere, at menneskets stolthed bygger på dets arbejde – et hvilket som helst stykke arbejde – og at den virkelige ydmygelse er at være afhængig af hjælp fra andre.

At samle brænde i skoven for at sælge det til en uanselig pris, var et arbejde der blev set som det laveste. Profeten sagde:

“Det er bedre for en person, at tage et reb og bære brænde på sin ryg for at sælge det, så Allah vil bibeholde hans ære, end at han tigger fra folk, uanset om de giver ham noget eller ej.”
– Profeten Muhammad

Tilladte erhverv

En muslim kan tjene til livet ved landbrug, handel, industri eller en hvilken som helst profession, så længe det ikke involverer ham eller hende i at foretage, støtte eller formidle noget, der er “haram“, det vil sige forbudt. Forbudt er bl.a. prostitution og beslægtede erhverv, salg af alkohol, rusmidler, svineprodukter samt at ernære sig af indtægter fra banker og finansielle institutioner, der lever af rentetagning. Islam anser udlån på grundlag af renter (altså at kræve sine penge tilbage uden at dele risiko med låneren) som et voldsomt asocialt middel, der gør fattige endnu fattigere og rige endnu rigere.

Landbruget har en særlig plads

Vedrørende landbrug siger Allah i Koranen med henvisning til Hans gaver og favorisering af mennesket:

“Og Han har spredt jorden ud for sine skabninger. På den er frugt, dadelpalmer, korn, og duftende urter. Hvilke af jeres Guds gaver vil I benægte?”
– Koranen 55:10-13

Profeten Muhammad har sagt:

“Når en muslim sår en plante eller dyrker en afgrøde, så vil han, når en fugl eller menneske spiser deraf, blive tilskrevet en almisse.”

“Hvis nogen planter et træ, beskytter det tålmodigt, og tager sig af det til det bærer frugt, vil Allah den Almægtige og Ophøjede, tilskrive ethvert brug af dets frugter, som almisse fra ham.”
– Profeten Muhammad

Profeter som håndværkere

Profeten David var smed, profeten Adam var bonde, profeten Noah var tømrer, profeten Idris var skrædder, og profeten Moses var hyrde. Må Allahs fred og velsignelser være med dem alle. Eftersom hver af Allahs profeter havde et erhverv, bør en muslim finde glæde og stolthed i sin beskæftigelse og profession.

“Ingen tjener sin føde bedre end den, som tjener den ved sine hænder, ligesom Allahs profet, David, tjente sin føde ved sine hænders arbejde.”
– Profeten Muhammad

Styrk velfærden i samfundet

Ud over landbrug bør vi udvikle og beskæftige os med ethvert område, der skaber velstand og rigdom i et samfund. Det er en pligt for et samfund at uddanne og skabe personer, der kan løse menneskers legitime behov. Den muslimske filosof, Ghazali skriver:

“Videnskab, hvis læredom må betragtes som nødvendig for det muslimske samfund, er ethvert område som er uundværlig for velfærden af denne verden, som for eksempel følgende: Medicin, som er nødvendig for kroppens liv, aritmetik (matematik), som er nødvendig for de daglige transaktioner og fordeling af arv etc. Disse er videnskaber uden hvilket et samfund vil blive forsnævret … Ingen skal blive overrasket når vi siger, at medicin såvel som aritmetik er videnskaber, som det er en pligt for samfundet at erhverve sig, på lige fod med basale industrier som landbrug, tekstilproduktion, politik og sågar helse og skrædderi …

Har ikke Den (Gud) der har nedsendt en plage også nedsendt en løsning og givet vejledning i dets brug, og forberedt midlerne til at administrere det? Det er derfor ikke tilladt at udsætte sig for destruktion ved at negligere løsningen.”
– al-Ghazali (e.v.t 1058-1111)

Det skal bemærkes, at det på den anden side er det muslimske samfunds pligt at understøtte dem, der ikke er i stand til at arbejde eller ikke kan få et arbejde.

Mening med arbejdet

Engang blev Profeten Muhammad fortalt om en mand, som brugte al sin tid på at bede i moskeen.

Profeten spurgte: “Hvem skaffer ham føde?”
“Det gør hans bror”, var svaret.
“Så er hans bror bedre end han”, svarede Profeten

At arbejde og tjene til livets ophold er ikke en straf. Islam tillægger arbejdet en betydning, der er større end den blotte overlevelse. Arbejde er nobelt og nødvendigt, for at et samfund kan fungere socialt og udvikle sig mod bedre velfærd for mennesker og natur. Det anses ikke for ligegyldigt, ej heller bliver der set op til, ikke at arbejde, hvis man er i stand til det. Samtidig giver islam meget vide grænser for, hvad man kan beskæftige sig med, og slår fast, at ethvert tilladt arbejde, uanset hvor lidt man tjener ved det, er værdigt og værdsat af Allah.

Kilder

Bearbejdet uddrag fra The Lawful and the Prohbited in Islam, Yusuf al Qaradawi 1993, s. 127, 134-146

This entry was posted in Featured, Hvordan man lever efter Islam and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.