Hvordan man bliver muslim

Hvordan man bliver muslim

At blive muslim

Tillykke | Inden du bliver muslim | Er det et ja? | Sådan bliver du muslim | Ingen certifikat eller dåb | Ændre dit liv gradvist | Forældre og omgangskreds | Til livet ender | Mere hjælp

På islam.dk får vi løbende henvendelser fra ikke-muslimer om, hvordan man bliver muslim. Denne artikel er et svar på dette spørgsmål.

Tillykke

Allerførst tillykke med din interesse for islam og dine tanker om at blive muslim!

Din familie som muslim vil være op mod 2 milliarder mennesker i verden, hvoraf 80%, som du, er fra ikke-arabisk talende lande. Dit ideal for opførsel og etik vil være det højeste i verden, da det er efterlevet af mennesker som Abraham, Moses, Jesus, Maria og Muhammad, fred være med dem alle.

Du følger også i fodsporet på Knud Holmboe, der var journalist og den første danske muslim i nyere tid, som vi kender til.

Inden du bliver muslim

I dine overvejelser om at blive muslim, skal du sørge for selv at studere Koranen og bøger om islam. Det er vigtigt at du selv studerer islam og træffer dit valg på baggrund af din egen overbevisning, og ikke på baggrund af hvad du har hørt af nogen eller måske har set.

Det er krav, (1) at du er ved dine sansers fulde brug (dvs. ikke beruset eller retarderet), (2) at der ikke er tale om tvang og (3) at du er voksen og myndig. Børn og mentalt retarderede personer er per definition muslimer, og stilles i islam ikke til regnskab for deres tro og gerninger.

Er det et ja?

Tror du af hele dit hjerte på at:

”Der er kun én Gud, Allah, og at Muhammad var Hans budbringer”?

Hvis ja, så tror du på, at Koranen er Guds ord til dig, og at du herudover vil søge vejledning for dit liv i profeten Muhammads levevis, kaldet Sunnah. De to ting er vejledningen for dit liv og du bør bestræbe dig på, at leve efter denne vejledning.

Inden du bliver muslim, så husk at viden, indsigt og forståelse forpligter. Den der godt ved hvad Guds budskab er, og ikke efterlever den, er stillet værre til Dommedag over for Gud, end den der er uvidende.

Sådan bliver du muslim

Hvis du har svaret ja, så vask dig ren ved at tage et bad og tag gerne rent (nyvasket) tøj på. Sig disse ord over for dig selv:

“Ash hadu an laa ilaha ill allah,

wa ash hadu anna muhammadan abduhu wa rasulu.”

Det er den muslimske trosbekendelse på arabisk og betyder:

“Jeg bevidner, at der ikke er nogen anden gud end Allah,
og jeg bevidner, at Muhammad var Hans tjener og budbringer.”

Du er nu muslim, velkommen til islam!

Ingen certifikat eller dåb

I islam finder der ingen officielle certifikater eller et ”dåbsritual” i moskeen. Din trobekendelse og livets både gode og dårlige gerninger, der ikke vedrører andre mennesker, er et forhold mellem dig og Allah. Der er ingen imam eller ”præst” der kan stille sig imellem dette forhold mellem dig og din Skaber.

Du kan vælge formelt, at erklære din tro i en moske. Det sker ved, at du siger ovenstående erklæring sammen med imamen eller, for kvinder, de kvinder der har taget i mod dig i moskeen. Du kan også blot opsøge moskeen og fortælle at du er muslim, og derved få kontakt til det muslimske miljø. Du får brug for at komme til moskeen til fx. fredagsbønnen.

Kun ved pilgrimsfærden til Mekkah har du brug for et formelt certifikat, der dokumenterer at du er muslim. Dette certifikat kan du få lavet hos en af de større moskeer i Danmark, når det bliver aktuelt.

Ændre dit liv gradvist

Du behøver ikke at ændre dit navn, hvis det ikke har en betydning, der er i mod islams lære. Fx. vil navne som Odin, Thor eller Freja fra andre religioner/mytologier være i mod islams lære. Mange vælger, at tage et navn til sig fra de muslimske historiske personligheder, som de føler sig inspireret af. Dette navn kan man tage som officielt navn,  mellemnavn eller kaldenavn, men det er altså efter dit eget valg.

Vedrørende de ting du holder af i dag men ikke er tilladte som muslim, så find alternativer der ikke er forbudte f.eks. musik uden sexistisk indhold eller undertoner og nye drikke uden alkohol. Ligesom når man vil holde op med at ryge, hjælper det, at melde klart ud og sige fra over for andres negative påvirkning.

Begynd at lave dine daglige bøn, salah, så godt du kan, de behøver ikke at være perfekte. Tænk også over din påklædning, fysisk hygiejne og hvordan du vil giver penge ud til trængende medmennesker i Danmark eller i udlandet.

Lær lidt islam, efterlev det og hold fast i det. Så lær mere, efterlev det og hold fast i det. Dette er Profetens råd til os når det gælder om at ændre levevis til det bedre, som vi skal livet igennem. Profeten sagde:

”Hellere lidt men vedholdende end meget og svingende”

Voksne mænd der kommer til islam kan selv vælge, om de vil omskæres eller ikke. Omskæring er piger eller kvinder er hverken et islamisk ritual eller skik.

Familie og omgangskreds

Med hensyn til din familie og omgangskreds er du den nærmeste til at afgøre, hvad der vil være bedst. Vores råd vil være, at du tager nogle åbne samtaler med dem om dit valg, og forklarer dem, hvorfor du har truffet dette valg. Måske vil de støtte dig i dit valg. Måske kan du inspirere dem, til også at tænke over livet og døden, og hvad der er det gode og det onde.

At du bliver muslim skulle gerne bringe fred og velsignelser til hele familien og omgangskredsen. Bed dem om at hjælpe dig i dit valg af islam, så du ved deres hjælp kan blive en god muslim.

Du skal dog være opmærksom på, at der i Danmark typisk er en negativ og til tider fjendtlig holdning til islam, og at du kan risikere at miste mange i din nuværende omgangskreds. Sørg for at finde nye venner, muslimer som ikke muslimer, der kan støtte dig og være dit sociale netværk.

Hvis din mor og/eller far lever, har de en særlig plads. Næst efter Gud er det din mor og far du skal tjene bedst muligt, uanset hvilken tro de har. Koranen nævner flere gange budskabet:

“Vær god mod dine forældre. Din mor bar dig i smerte efter smerte og ammede dig i et par år. Vær taknemlig overfor Mig og dem. Til Mig skal du vende tilbage”. [31:14]

Til livet ender

Du er nu muslim og holder du fast i din tro, og begynder at efterleve en islamisk levevis bedre og bedre med tiden, så dør du som muslim inshallah, om Gud vil. Enhver muslims mål, og profeternes bøn til Gud var, at være muslim i det øjeblik livet her på jorden slutter. At leve livet ud som muslim, er den virkelige succes i livet.

Mere hjælp

Ønsker du yderligere vejledning og/eller kontakt til det muslimske miljø, kan du tage kontakt til dit lokale muslimske samfund eller f.x. Dansk Islamisk Center www.dicenter.dk eller Det Islamiske Trossamfund I Danmark/Munida www.munida.dk. De vil kunne hjælpe dig videre.

Du kan naturligvis også skrive til os, så vil vi formidle kontakten efter bedste evne.

Velkommen.

This entry was posted in Featured, Ofte stillede spørgsmål and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.