Viden og uddannelse

Viden og uddannelse

uddannelse

At søge viden er en pligt | Den essentielle viden | Pligt at formidle viden | Uønsket viden

At søge viden er en pligt

Islams forhold til at erhverve sig viden og uddannelse er opsummeret i følgende vers fra Koranen:

“… Og sig (Muhammad): ‘Min Gud, forøg min viden.'”
– Koranen 20:114

“Er en der tilbeder inderligt i nattens timer i næsegrus og stående, som tager sig i agt for livet herefter og som sætter sin lid til sin Guds barmhjertighed (lige som den der ikke gør det)?
Sig: Er de ens, dem der er vidende og dem der ikke er det?
Det er dem som har indsigt, som vil modtage vejledning.”
– Koranen 39:9

Profeten Muhammad, fred være med ham, har udtalt:

“At søge viden er en pligt for enhver muslimsk, mand som kvinde”

“Søg viden, selv hvis du skal tage til Kina.”

“Af alle gaver er ingen gave fra en far til sine børn bedre end uddannelse.”

Profetens bøn til Allah:

“Min Gud, lad ikke solen gå ned en eneste dag uden, at min viden er forøget.”

Den essentielle viden

Den mest essentielle viden, en muslim bør søge, forud for alt andet, er den korrekte forståelse af realiteten og levereglerne i islam. For det er af denne viden, at vedkommendes liv og gerninger afhænger. Herudover kommer den sekulære (verdslige) viden, som heller ikke skal negligeres.

Disse to grene af viden, viden om de spirituelle områder og viden om livet i verden, skal studeres og beherskes side om side. Den ene supplerer den anden. Som den tidlige muslimske historie viste, er der ingen modsætning mellem “det hellige” og “det sekulære”, mellem denne verdens realiteter og åndelighed eller imellem en muslims personlighed og opførsel, og i hans eller hendes pligter i samfundet i øvrigt.

Pligt at formidle viden

Viden skal opsøges både for dens egen skyld, for kærligheden til at lære og for dens anvendelse. Det er en pligt for dem, som har viden, at formidle den til andre. I henhold til Profetens udtalelse er en person, der er draget ud for at erhverve viden “på Allahs vej indtil han vender tilbage”.

Uønsket viden

Men der findes også viden, som er inspireret af ondskab, som det ikke er tilladt for en muslim at beskæftige sig med. Det gælder magi og sorte kundskaber, spåning, astrologi eller noget, der relaterer sig til det umoralske eller ondskab. Muslimer tilskyndes til at erhverve viden inden for videnskab, teknologi og lignende fra alle, uanset tro.

Viden, der heller ikke er gavnlig, er viden og studier, der skaber forfald i etik og moral hos personen selv eller i samfundet.

Kilder

Uddrag fra What Everyone Should Know About Islam and Muslims, Suzanne Haneef 1996, s. 180-182

This entry was posted in Featured, Hvordan man lever efter Islam and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.