Jeg og de andre

Jeg og de andre

oneof

Er jeg bedre end andre? | Nationer og sprog | Stereotypier og fordomme | Menneskeheden er én familie | Ethvert barn fødes rent og uskyldigt | Kun tro og handlinger tæller

Er jeg bedre end andre?

Vores forståelse af, hvem vi selv er, er grundlaget for, hvordan vi ser på os selv og andre medmennesker i livet. Har vi fx høje tanker om os selv, anser os selv for at være overmennesker i mere eller mindre grad og betragter andre som mindreværdige, vil resultatet være et racistisk livssyn.

Nationer og sprog

I islam er alle mennesker lige, og hos Allah er alle mennesker lige. Hos Allah er det alene vores overbevisning og gode handlinger, der skiller os ud fra andre.

Allah siger i Koranen:

“Hør menneskehed! Vi skabte jer ud af een mand og kvinde, og formede jer i nationer og stammer,
så I kunne lære hinanden at kende (og ikke for at I skulle afsky hinanden).
Sandelig er den mest ærefulde hos Allah, den blandt jer, der er mest retskaffen.
Og Allah har fuld viden og er vel vidende om alt.”
– Koranen 49:13

“Og blandt Hans tegn er skabelsen af himlene og Jorden og variationerne i jeres sprog og farver; sandelig er der tegn heri for dem der er vidende”.
– Koranen 30:22

Ordene er halvanden tusinde år gamle.

Stereotypier og fordomme

De er et manifest imod diskrimination, racisme og social darwinisme. Den stærkes ret til at leve, på bekostning af den svage, har gjort megen skade i verden og fortsætter med at gøre det. Vi ser det omkring os til dagligt. Vi ser det direkte i politik, i overgreb på gaden, kriser og krige; men også i de små nuancer: “Svenskere er dobbeltmoralske”, “Nordmænd er sære”, ”kartoffel-tyskere”, “polakker er drankere”, “folk på landet er tilbagestående”, “folk i byerne er nogle bedragere”, “folk med mørk hudfarve har mindre intelligens” samt i utallige andre former for nedladende og grov tale som fx vittigheder om kvinder osv.

Stereotypier og fordomme hæver vores selvværd på bekostning af andre mennesker. Vi føler os bedre end andre. Hudfarve, køn, religion, nationalitet, rigdom, uddannelse, skønhed, intelligens, magt og meget andet giver os en illusion af at være bedre, mere værdifulde, have flere rettigheder eller at være klogere end andre mennesker.

Menneskeheden er én familie

Koranen sætter denne drift for selvhævdelse på plads. Skåret ud i pap siger Koranen, at alle mennesker i verden er lige. Menneskeheden er én familie, vi er børn af samme forældre, nemlig Adam og hans hustru Eva (Hawwa). Der er så meget forskel i mellem os som mellem en søskende flok. Variationen i denne søskendeflok i hudfarve og sprog og vores tilhørsforhold i nationer og etniske grupper er en berigelse for at lære og interessere os for hinanden.

Ethvert barn fødes rent og uskyldigt

Ingen er født med en ret over en anden. Ethvert barn er født lige og er et hundrede procent rent og uskyldigt uanset dets forældre, etnicitet, handicap eller fødested. Ethvert barn er født muslim i ordets egentlige betydning, dvs. en, der har overgivet sig til Allah. Ethvert liv er værdifuldt og har samme værdi. Et liv må kun tages for at håndhæve fred og retfærdighed. Mellem menneskene er ingen mere værd end en anden, hverken ung eller gammel, mand eller kvinde, muslim eller ikke-muslim, rig eller fattig, konge eller tigger.

“Hør folk! Lyt til mine ord, jeg ved ikke, om jeg igen skal møde jer her på dette sted efter dette år…
En hvid har ikke ret over en sort og en sort har ikke ret over en hvid og en araber har ikke ret over en ikke-araber og en ikke-araber har ikke ret over en araber.”
– Profeten Muhammads afskedstale i Mekkah, 630 e.v.t.

Kun tro og handlinger tæller

Overfor Allah er der kun en ting, der gør et menneske mere værd end et andet – og det er retskaffenhed. Retskaffenhed er at efterleve vejledningen fra Allah. Den, der tror på og handler efter bl.a. denne nævnte indstilling til sine medmennesker, fordi han eller hun vil leve efter Allahs vejledning, er mere værd i Allahs øjne, end den, der ikke gør det. Hvor vidt nogen er smukkere, rigere, yngre, ældre eller klogere end andre, er aldeles uden betydning for Allah. Han er Selv ophav til alt.

This entry was posted in Hvordan man lever efter Islam and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.