Køb en bog

Køb en bog

boger

Bliv klogere på islam

Lær mere om islam ved at læse om islam. Der er et mindre udvalg af danske bøger tilgængelige om islam. Der er naturligvis et langt større udvalg på engelsk, som du kan få gavn af, hvis du er vant til at læse bøger på engelsk. Videoer og audio-materiale er også tilgængeligt.

På www.youtube.com er der mange videoer om islam. Ligesom det gælder for alt andet internet materiale i almindelighed, er det vanskeligt at afgøre for udenforstående, om materialet er repræsentativt for muslimerne eller blot udtryk for en enkelt persons egne tanker.

Danske bøger om islam kan du købe fra de danske online-boghandler:

 

 

 

This entry was posted in Ofte stillede spørgsmål and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.