Islamiske hverdagsvendinger

Islamiske hverdagsvendinger

inshaallah

Mindes Gud ofte | Alhamdulilah | As salamu alaikum | Bismillah | Inna lillah | Insha’Allah | Jazakallah | Masha’Allah | Subhan Allah | Et godt ønske er en almisse

Der er en række vendinger, som muslimer bruger i hverdagen verdenen over, uanset hvilket modersmål de i øvrigt taler. Nogle vendinger bruges fx. til, at udtrykke sine følelser i en glædelig eller sørgelig situation, andre som hilsner og andre hvis man lover noget ud i fremtiden. Fælles for alle udtryk er, at de gør en hverdagsbegivenhed til en påmindelse om, hvad formålet med vores liv egentlig er.

Mindes Gud ofte

I Islam er det sådan, at jo mere man kan minde sig selv om Gud, Hans eksistens og natur, jo bedre er det. Jo oftere man, med omtanke, kan bruge disse vendinger, jo stærkere bliver forbindelsen til Gud gennem dagen, årene og livet. De tynde tråde der spindes dagligt, kan blive til et tykt tov en dag.

Vi har lavet en kort liste, med de mest almindelige islamiske hverdagsudtryk, hvordan de lyder, hvad de betyder og hvornår de bruges. Listen er alfabetisk sorteret.

“Alhamdulilah” – Takket være Allah

Oversættelsen er egentlig ”Priset være Allah”. Man bruger derfor dette udtryk, når man ønsker, at udtrykke sin tilfredshed og taknemmelighed overfor Allah.

Det bruges fx efter et måltid mad og anvendes også som svar på ”hvordan har du det? ” for, at udtrykke sin tilfredshed med, at man har det godt. Hvis man er glad og der sker noget godt, siges dette også for, at vise sin glæde og taknemmelighed til Allah.

“As salamu alaikum” – Fred være med dig

Dette bruges når man møder en anden muslim. Det svare til både hej, god- morgen/eftermiddag/aften og farvel.
Som modsvar til ovenstående hilsen, svares denne hilsen retur med: “Wa alaikum assalam” – Og fred være med dig.

“As salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh” – Fred være med dig, og (Hans) nåde og velsignelser

Dette er en udvidet hilsen af den ovenstående, som er meget høflig at bruge.

Som svar til denne hilsen, bruges: “Wa’alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh” – Og må fred være med dig, og (Hans) nåde og velsignelser.

“Bismillah ir-Rahman ir-Rahim” – I Allahs navn, Den Nådige og Den Barmhjertige

Dette udtryk har en særlig plads i Islam. Det er de første ord i Koranen og ulige alt andet, gentages de ikke mindre end 114 gange i Koranen. Det er sådan Allah introducerer sig selv. Han ønsker, at vi husker Hans Nåde og Barmhjertighed, mere end noget andet. Dette er Allahs særlige karakter, væsen, ”tag-line” eller slogan, om man vil.

Udtrykket bruges inden enhver form for begyndelse. Det kan være, når man skal til at spise, tage tøj på, vaske hænder, inden en bøn, når man skal til at læse en bog, sætte sig på cyklen etc.
Hvis man siger dette før en handling, minder man sig selv om, at man altid skal tænke over, om det man skal til at gøre er rigtigt eller forkert. Man skal stoppe hvis det er forkert, og gøre det for Allahs skyld alene hvis det er godt. For Gud bedømmer alt hvad vi gør efter, hvilken intention og hensigt vi havde med det.

“Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun” – Vi tilhører Allah og til Ham skal vi vende tilbage

Dette udtryk er en del af et vers fra Koranen og bruges, når en person oplever noget tragisk i sit liv og det reciteres også i risikable situationer eller hvis man fx er bekymret eller angst for noget. Man siger også dette i forbindelse med et dødsfald, som en kondolence til de pårørende.
Som muslim tror man på, at Allah kan skabe hvad Han vil og ligeledes tage det tilbage som Han vil. Man tror derfor på, at når man dør, vender man tilbage til Allah og kommer enten i Haven (paradiset) eller Ilden (helvede). Faktisk, er det kun det der er ved Allah (swt) som er tilbage, resten forsvinder.

“Insha’Allah” – Hvis Allah vil det
Dette bruges hvis man snakker om noget man ønsker der skal ske i fremtiden. Når man siger Insha’Allah, anerkender man, at man ligger ens fremtid i hænderne på Allah og at det kun sker, hvis Allah vil det. Det bruges f.eks. når man siger ”Vi ses i morgen – insha’Allah”, altså vi ses i morgen, hvis Allah vil det.

“Jazakallah khair” – Må Allah belønne dig for det gode
Dette bruges af muslimer som tak for noget, som en anden person har gjort. Det besvares med ”Wa Antum Fa Jazakumullahu Khairan”, som på arabisk betyder ”må Allah også belønne dig med khair (godt)”. Det kan evt. erstattes med ”BarakAllah Feek” som betyder ”må Allah’s velsignelser være med dig”.
Det almindelige ord for tak på arabisk, er ”shukran”. Man kan takke en person for det den anden gør, men det er ikke sikkert, at man altid kan gengælde den handling personen har gjort for en. Men som muslim tror man på, at den bedste til at belønne en person, er Allah og man bruger derfor dette udtryk frem for det almindelige tak.

“Masha’Allah” – Hvad Allah vil/Allah velsignet

Dette udtryk bruges når man ønsker, at vise sin påskønnelse overfor en person eller for noget godt der sker. Man kan fx sige Masha’Allah når man ser noget smukt, hvis man ser en person gøre noget godt eller hvis der er sket en god ting som man fx har ventet på.
Det minder en om, at alt er opnået ved Allahs vilje, fordi Han kan skabe det Han vil.

Dette udtryk bruges når man ønsker, at vise sin påskønnelse overfor en person eller for noget godt der sker. Man kan fx sige Masha’Allah når man ser noget smukt, hvis man ser en person gøre noget godt eller hvis der er sket en god ting som man fx har ventet på. Masha’Allah bruges derfor altid i positiv sammenhæng, som tilkendegivelsen af, at Allah har skabt noget smukt/godt/positivt.

Man kan sammenlige det lidt med udtryk som fx “Hvor godt” eller “hvor smukt”, men på arabisk, bliver man samtidig mindet om, at alt er opnået ved Allahs vilje, fordi Han kan skabe det Han vil.

“Subhan Allah” – Allah er ophøjet/Æret være Allah

Dette bruges, når man ønsker at udtrykke overraskelse over noget, som Allah har ladet ske.
Det bruges tilsyneladende i både positiv og negativ tilfælde, fx hvis man er glædeligt overrasket over noget eller modsat, hvis der fx kommer et jordskælv. Vi ved reelt ikke, om det vi er glade for lige nu er en ulykke i forklædning, eller om den ulykke der har ramt os, viser sig at være til gavn for os senere.

Man kan sammenligne det med “wow” eller ”åh Gud” eller når, englænderne og amerikanerne siger ”oh my God”.

Et godt ønske er en almisse

Hvis man bruger vendingerne til daglig, er de med til, at hjælpe med at give en orientering og retning i livet. I stedet for, fx at sige, at “jeg har det godt”, siger man “alhamdulilah – takket være Allah”. Derved bringer man sig selv ud af centrum og Gud ind i centrum af livet.

Vendingerne udtrykker også en bøn på vegne af et medmenneske, som de siges til, fx. fred være med dig. Det betragtes i Islam derfor som en almisse fra dig, altså at du giver noget godt og nyttigt til et andet menneske, uden at ønske gengæld. I Islam regnes det, at give almisse for en af de store handlinger, som Gud i særdelshed værdsætter.

This entry was posted in Hvordan man lever efter Islam. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.