Mad og drikke

Mad og drikke

mad

Formålet med mad og drikke | Euforiserende stoffer | Animalsk føde | Medicinsk brug er tilladt | Ikke-tilladte madvarer | Industriproduktion i dag

Formålet med mad og drikke

Hvad vi spiser og drikker, er langt fra triviel eller ligegyldig. Den føde og væske, vi indtager, bliver biologisk indoptaget i vores krop og manifesterer sig til slut på både kroppen og psyken. Derfor er det uhyre vigtigt at være påpasselig med, hvad vi indtager.

Formålet med at spise og drikke er at give kroppen, hvad den har brug for, for at overleve og holde sig i bedst mulig stand. Vores fysiske krop er et lån fra Allah. Selvmord eller at pine sig selv er ikke tilladt i islam. Vi har pligter overfor det lån, Allah har givet os, altså i dette tilfælde vores fysiske krop. Pligten er at pleje den og holde den i bedst mulig stand. Det betyder, at vi skal spise og drikke, hvad der er godt for kroppen og for helbredet. Generelt er det tilladt at spise og drikke alt, medmindre det er skadeligt for kroppen og helbredet. Med vilje at spise for meget eller for lidt er ligeledes at svigte vores forpligtigelser over for kroppen og derigennem Allah.

Euforiserende stoffer

Euforiserende stoffer er forbudte at indtage, da de sætter vores fornuft og dømmekraft ud af spil og samtidig skader hjernen midlertidigt; men mange gange for bestandigt. Det er netop dømmekraften, der skal holde os på den rette vej. Man skal ikke føre en bil, hvis man er beruset. Beruselse sætter basale færdigheder og dømmekraft ud af spil. Det mest grundlæggende, altså at følge Allahs vejledning, er man således ikke i stand til, hvis man har taget euforiserende eller berusende drikke eller stoffer.

Animalsk føde

Man har lov til at tage livet af et dyr for at spise det, forudsat at det sker ved at søge tilladelse fra Allah, som har skabt det. Derfor skal dyret slagtes på en bestemt måde. Visse dyr som f.eks. svin og rovdyr er ikke tilladt at spise. Det har Allah forbudt, da de, ligesom euforiserende stoffer, øver mere skade end gavn på vores helbred og psyke.

Medicinsk brug er tilladt

Nogle af de ting, der er skadelige for normale mennesker i hverdagen, kan være gavnlige i tilfælde af sygdom. Det gælder for eksempel netop euforiserende stoffer, som har stor gavnlig effekt ved stærke smerter. I disse tilfælde er det tilladt at indtage disse stoffer, så længe det er påkrævet som behandling, for at genetablere helbredet.

Ikke-tilladte madvarer

Generelt er alle fødevarer og drikke tilladt i islam. Der er nogle få undtagelser for, hvad en muslim må indtage, som fx:

  • Kød og animalske produkter, der stammer fra dyr der ikke er slagtet af en muslim, kristen eller jøde
  • Selvdøde dyr
  • Euforiserende stoffer som alkohol, øl, vin, hash, khat, narkotika, speed etc.
  • Skadelige stoffer som tobak, hormoner etc.

At dyret er slagtet af en muslim, kristen eller jøde, sikrer, at vedkommende har tro på Gud. I forbindelse med behandling af sygdomme er det tilladt at indtage medicin, der måtte indeholde nogle af disse ingredienser.

Industriproduktion i dag

I forbindelse med fødevarer i dag, er det desværre blevet nødvendigt at inddrage den moderne ’fødevareproduktion’ i overvejelserne over, hvad der må være at betragte som tilladt og forbudt.  Den misbrug og tortur moderne industriproduktion påfører dyr og planter af rent profitmæssige årsager, er dybt beskæmmende. Det er en uret mod Allahs skabninger og tilmed skadelig for os selvl. Det er en fejlforvaltning, som Allah vil stille os til ansvar for.

Kilder

“Halal-guide – en vejledning i muslimske kostregler”, Ali Nicolaisen, 1999

This entry was posted in Hvordan man lever efter Islam and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.