Pilgrimsfærd og Eid

Pilgrimsfærd og Eid

kabahn

Eid-højtiden | Pilgrimsfærden Hajj | Profeten Abraham | Malcolm X’s beretning fra Hajj | Luftkasteller og forfængelighed

Vi ønsker alle en velsignet Eid!

Eid-højtiden

Eid-ul-Adha betyder den store fest. Denne muslimske højtid falder to måneder og ti dage efter ramadanens afslutning og er den anden af de to Eid-festhøjtider, der er på året. I 2023 falder den på 28.  juni.

For dem, der ikke tager på Hajj, fejres Eid ved at samles i moskeerne til fælles bøn om formiddagen. Det er også ved denne højtid, at det er tradition at slagte et dyr (typisk ged, lam eller ko) til minde om Profeten Abraham. Kødet fra det ofrede dyr fordeles til fattige og blandt familie og bekendte.

Pilgrimsfærden Hajj

Hajj er pilgrimsrejsen til ”Guds Hus” i Mekkah, Saudi-Arabien. Hajj er obligatorisk for enhver voksen muslim hvor som helst i verden, som har råd til at tage på denne rejse. Hajj er den femte af islams fem søjler og samler hvert år, hvad der er kaldt verdens største forsamling, på cirka 2,5 millioner mennesker. I foregående år har der dog være restriktioner for tilrejsende pga. Covid-19.

Hajj er først og fremmest en rejse til fornyelse af selvet i pietet og hengivenhed til Gud.

Profeten Abraham

Mange af ritualerne i Hajj går tilbage til profeten Abraham (på arabisk Ibrahim) og man fornemmer den historiske vandring, som det er, at gå langs den lige vej, som Guds profeter fulgte. Der er også en kosmisk følelse af identitet i at gå i ring omkring den kubeformede Kabah-bygning i det simple tøj, man bærer; eller i den sjælerystende følelse det er at stå på Arafat-sletten fra middag, og til solen synker ned i horisonten.

Malcolm X’s beretning fra Hajj

”Der var tusinder af pilgrimme fra hele verden. De var i alle farver, fra blåøjede blonde til sort-hudede afrikanere. Men vi var alle i færd med de samme ritualer, som viste en ånd af enhed og broderskab som mine oplevelser i Amerika havde ledt mig til at tro, aldrig kunne eksistere mellem de hvide og de ikke-hvide.

Du er måske chokeret over at disse ord kommer fra mig. Men hvad jeg har oplevet på denne pilgrimsfærd har fået mig til at gentænke mange af de tankemønstre som jeg før havde, og at smide nogle af de konklusioner ud som jeg havde gjort mig før. Det var ikke så svært for mig. Uanset min faste overbevisning, har jeg altid være en mand der prøver at se fakta i øjnene, og at acceptere livets realiteter når nye oplevelser og ny viden træder frem. Jeg har altid tilstræbt et åbent sind, som er nødvendig for den fleksibilitet, som må gå hånd i hånd med enhver form for intelligent søgen efter sandheden.

Gennem de sidste elleve dage her i den muslimske verden, har jeg spist af samme tallerken, drukket af samme glas og sovet på samme tæppe – bedende til den samme Gud, som mine med-muslimer, hvis øjne var det blåligste af det blå, hvis hår var det blondeste af det blonde, og hvis hud var det hvideste af det hvide. Og både i ord og i handling fra disse ”hvide” muslimer, følte jeg den samme oprigtighed som jeg følte blandt de sorte afrikanske muslimer fra Nigeria, Sudan og Ghana.

Vi er i sandhed alle det samme – brødre. Priset være Allah, verdenernes Herre.”

Autobiography of Malcolm X, New York, 1964

Luftkasteller og forfængelighed

Hajj har, måske som ingen anden begivenhed, kraften til at blotlægge menneskets indbildninger, luftkasteller og forfængelighed. Gennem hele Hajj lyder pilgrimmes særlige sang, som annoncerer viljen til at acceptere og adlyde Gud:

“Her er jeg, min Gud, her er jeg!
Her er jeg, ingen lige har Du, her er jeg!
Sandelige tilkommer al tak, al godhed og al suverænitet til Dig.
Ingen lige har Du!”

Kilde

Bearbejdet oversættelse af Islam the Natural Way, Hamid, AbdulWahid, 1989, pp 126-128.

This entry was posted in Featured, Højtider i Islam and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.