Maria

Maria

maryam450x450

Tredje mest nævnte navn | To kapitler i Koranen | Marias fødsel og opvækst | Jesu fødsel | Marias status | Rettelser i Koranen

Både kristne og muslimer kender Maria, som mor til profeten Jesus, fred være med dem begge. I Koranen (på arabisk) hedder hun ”Maryam”. Denne artikel omhandler Marias særlige plads i Islam og for muslimer.

Tredje mest nævnte navn

Maria nævnes ved navn 34 gange i Koranen, kun overgået af Moses og Abraham. Jesus nævnes 29 gange, heraf 23 gange som ”Jesus søn af Maria”. Maria nævnes som Maria, dvs. uden at nævne Jesus, 11 gange i Koranen.

At kalde Jesus for ”Jesus søn af Maria”, er også usædvanligt for Koranen, hvor personnavne normalt nævnes direkte fx Adam og Noah, uden søn af den eller den. At kalde Jesus for “Jesus søn af Maria” fremhæver både moderens særlige plads i Islam og troen på, at Jesus blev født på mirakuløs vis uden en far. Maria er den eneste kvinde i Koranen, som omtales ved navn. Hun er nævnt oftere i Koranen end i Bibelen.

To kapitler i Koranen

Maria har to kapitler (surah) i Koranen opkaldt efter sig. Kapitel 3 hedder Imrans slægt (Ale-Imran), som er Marias familie, heri kan man læse om hendes familie og opvækst. Kapitel 19 hedder Maria (Maryam) og indeholder de centrale passager om Maria og Jesus. Ingen bøger i Biblen er opkaldt efter Maria.

Udover Koranen, findes der også forskellige Hadiths (korte fortællinger fra profeten Muhammads liv), som omhandler Maria.

Marias fødsel og opvækst

Marias mor ønskede sig et barn og bad derfor inderligt til Gud om det. Hun svor, at hvis hun fik et barn, ville hun lade barnet tjene i Guds hus. Gud opfyldte hendes ønske og hun blev gravid. Hun bad til Gud og sagde:

Herre! Jeg lover Dig det, som er i mit skød, til (at være en tjener for) Dig, så godtag dette (offer) fra mig. Sandelig, Du er Den Althørende, Den Alvidende.
– Koranen 3:35

Marias mor blev overrasket, da hun fødte en datter. Hun gik ud fra, at eftersom Gud havde hørt hendes bøn, måtte det blive en søn, som kunne tjene i Guds hus. Hun stod nu i et dilemma. Dengang var det ikke normalt, at kvinder kom i lære eller var tjener i Guds Hus, så hun vidste ikke, hvordan hun skulle overholde sit løfte om, at hendes barn skulle tjene Gud i Hans Hus.

Og da hun fødte hende, sagde hun: “Herre, jeg har født en pige.” og Allah vidste godt, hvad hun havde født. “En dreng er ikke det samme som en pige. Jeg har navngivet hende Maryam. Jeg overgiver hende og hendes afkom til Din beskyttelse fra Satan, den forviste.”
– Koranen 3:36

Da tiden kom og Maria skulle indtræde i Guds Hus, blev der trukket lod om, hvem der skulle være hendes værge og lærer. Det blev profeten Zacharias, der var en gammel mand på det tidspunkt, som fik opgaven.

Maria kom i lære hos Zacharias. Han opdagede snart, at hun ikke var et almindeligt barn. Hun lærte nemt og hendes læremester undrede sig over hendes viden og indsigt:

Da tog hendes Herre imod hende med velvilje og gav hende en skøn opvækst. Han betroede hendes formynderskab til Zakariya. Hver gang Zakariya trådte ind i det bedekammer (hvor hun befandt sig), fandt han ved hendes side madvarer: “Maryam, hvorfra kommer disse ting til dig?” Hun svarede “De kommer fra Allah. Sandelig, Allah skænker underhold i overflod til den, Han vil.”
– Koranen 3:37

Frugten symboliserede, at Gud tog sig af hende og hendes læredom.

Jesu fødsel

En dag da Maria således levede afsondret, kom en skikkelse i form af en mand til syne for hende. Maria bad til Gud og søgte tilflugt hos Ham, men englen sagde:

”Jeg er kun en budbringer fra din Herre, kommet for at give dig budskabet om en søn.”
”Maria! Allah giver dig det glædelige budskab om et Ord fra Ham: Hans navn skal være Messias, Jesus søn af Maria, højagtet både i denne verden og i den hinsidige af dem, som står Allah meget nær.”
– Koranen 19:19 og 3:45

Maria var uforstående over, at skulle føde et barn, da ingen mand nogensinde havde rørt hende. Men englen svarede, at dette allerede var bestemt fra hendes Herre og at fødslen skulle være et tegn til menneskeheden om, at Gud kan skabe hvad Han vil.

Og da englene sagde: “O Maryam! Sandelig, Allah har udvalgt dig, gjort dig ren, og udvalgt dig frem for alle universets kvinder”.
– Koranen 3:42

Du kan læse mere om Jesus i denne artikel: Jesus i Islam.

Marias status

Koranen omtaler Maria som en ”sandfærdig person” (siddika). Ordet siddika betyder dog ikke kun det, at sige sandheden, men at man har opnået en meget høj grad af integritet over for Allah. Maria opfyldte den pagt hendes mor havde lavet med Allah og tjente Allah igennem hendes liv. Hun var from, kysk og hengiven, datter af Imran og valgt af Allah som den “kvinde i universet”, der skulle være mor til Jesus.

Hun omtales også som ”Hende som var ren” og som ”Hende som blev udvalgt” af Gud.
Ligesom profeter blev Maria latterliggjort og hånet af dem, der ikke troede på, at Jesus var født uden en far. Hun blev beskyldt for at være en bedrager og for, at have født Jesus uden for ægteskab.

Og ligeledes Maryam, Imrans datter, som vogtede sin kyskhed. Vi blæste deri (hendes klæder) Vor ånd, og hun bekræftede sin Herres ord og var en af de lydige.
– Koranen 66:12

Maria anses for, at være en rollemodel for muslimer, én af de største kvinder der har levet, og hun er en af de mest hædrede personer i Islam. Maria er et bevis på, at Allah ikke gøre forskel på kvinder og mænd, når nogen søger Ham og tjener Ham.

Rettelser i Koranen

Ligesom i andre vigtige fortællinger, korrigerer Koranen de forkerte opfattelser, der efterhånden udviklede sig, når en historie går fra mund til mund.

For det første slår Koranen fast, at Maria ikke løj, som jøderne og romerne beskyldte hende for, da de afviste Jesus. Også i dag nægter mennesker at tro på Maria. De nægtede at tro på, at Jesus var født uden en far.

Og for deres fornægtelse, og for deres ytringer af alvorlige falske beskyldninger mod Maryam.
– Koranen 4:156

Koranen beskriver i detaljer Marias fødsel, og hvad der skete ved fødslen af Jesus, hvor ingen andre mennesker var tilstede. Den renser hende fra beskyldninger om utroskab. Hun var jomfru og fødte Jesus som jomfru. Han skabte Jesus uden en far, som Han “skabte Adam uden hverken en far eller en mor”. “Det er nemt for Gud, Han kan gøre hvad Han vil”, siger Koranen.

For det andet er der ingen Josef eller forlovede i Koranens fortælling om Maria. Hun er alene og kommer alene til sit folk med barnet i sine arme. Og barnet talte allerede i hendes arme. Hvis ikke barnet havde talt, ville det have været svært selv for hendes nærmeste familie, at tro på hende.

For det tredje, er Bibelens udsagn om, at Jesus skulle have sagt ”Ti kvinde” til sin mor, da Maria ville hjælpe en anden kvinde, ikke accepteret af muslimer. Jesus var en ”velsignelse for sin mor”, som Koranen skriver. Det fik hun at vide allerede inden fødslen, måske som en trøst mod hendes kommende tilværelse som alene-mor. Muslimer anser ikke Maria for at være Gud eller Guds mor. Maria og Jesus var begge mennesker, som os. Gud er Gud, ingen er Hans lige eller som Ham.

Dette er beretningen fra det usete, som Vi åbenbarer for dig [Muhammad]. Du var ikke hos dem, da de kastede lod om, hvem der skulle drage omsorg for Maryam…
– Koranen 3:44

Alhamdulillah – priset være Allah, omkring 600 år efter Marias fødsel rensede Islam hende for alle beskyldninger, beskrev hendes historie i detaljer og ophøjede hende blandt de største mennesker, der har levet på jorden. Hun var en kvinde som Gud ”udvalgte i universet”, som holdte sig på renhedens vej, talte sandt og som for altid vil stå frem som et vidne om, hvem Gud er.

This entry was posted in Introduktion til Islam and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.