Meditation og bøn

Meditation og bøn

salaat3

Forbindelsen mellem krop, sjæl og Gud | Et barn og dets mor | De fem bønner | Meditation og faste | Ingen munketilværelse i islam

Forbindelsen mellem krop, sjæl og Gud

Meditation og fordybelse har en fremtrædende plads i hverdagen for en muslim. Denne meditation går videre og har højere ambitioner end at skabe en balance mellem krop og sjæl. Meditationen i islam skal skabe en balance og forbindelse mellem tre dele: vores krop, sjæl og Allah. Derfor er meditationen i islam ikke frivillig, men obligatorisk. Meditationen i islam er en tilbedelse af Allah til udvikling af os som Guds mennesker. Allah har ikke brug for vores meditation eller tilbedelse. Vi har brug for Allah for at føre et anstændigt liv. Et liv med åndelighed og fred. Et liv uden egoisme, materialisme og ødelæggelse af os selv og naturen.

Et barn og dets mor

Kroppen er et hylster, der ændrer sig hvert øjeblik. Men det er ikke et ligegyldigt hylster, for kroppen er hellig, det skal værdsættes, og kroppen har specifikke rettigheder. Det egentlige “jeg” er dog sjælen i kroppen. Sjælen vil overleve døden, præcis ligesom sjælen overlever hver eneste nat, hvor hylsteret ligger dødt hen. Forbindelsen mellem et menneske og Allah er en forbindelse mellem Skaberen og det skabte. Det er som forbindelsen mellem et barn og dets mor.

De fem bønner

“For den troende er de fem daglige bønner en rejse til den øverste himmel.”
– Profeten Muhammad

De fem daglige bønner er obligatoriske for en muslim og er forbundet til dagens rytme fra solopgang, til natten falder på. Formålet med disse bønner er forklaret i Koranen og i hundredvis af overleverede beretninger fra Profeten Muhammads liv, fred være med ham. De fem daglige bønner er en direkte og uhindret samtale med Allah – uden nogen form for mellemled.

Forberedelsen består i at vaske sig ren, hvorefter man i 5-10 minutter ad gangen er afsondret fra verden omkring sig. Fysisk renhed og hygiejne er en forudsætning for meditationen i islam. Under meditationen taler man ikke med nogen, ser ikke på nogen, spiser eller drikker ikke noget og tænker ikke på andet end Allah. Bevægelserne og ordene der reciteres i bønnen forenes med krop og sjæl i meditationen, så de understreger og forstærker ordenes betydning.

Meditation og faste

Fastemåneden, ramadan, er en hel måned, hvor målet er at fordybe sig i det åndelige og give afkald på det materielle. Også den er obligatorisk. Kroppen gennemgår en kur for at styrke sjælens forbindelse til Allah. Ramadanen er Koranens måned. Man skal recitere og fordybe sig i Allahs tale til os mennesker og knytte et tættere bånd til vores Skaber. De sidste ti dage af ramadan er igen en særlig periode, hvor der er stor belønning i at isolere sig helt fra omverdenen og bo og opholde sig udelukkende inden for moskeens fire vægge for at fordybe sig i meditationen.

Ingen munketilværelse i islam

Islam tillader ikke, at et menneske isolerer sig fra resten af samfundet for at leve en afsondret munke-tilværelse. Vi er forpligtet til at deltage i samfundet, at tjene og være til gavn for samfundet, vores familie og verdenen omkring os. Som modvægt og balance over for de verdslige sysler står bl.a. de fem daglige meditationer og den årligt tilbagevendende åndelige træningslejr i ramadan.

Kilder

Mødet med Gud, Zahid Abdullah, 2006.

This entry was posted in Featured, Hvordan man lever efter Islam and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.