Terrorisme

Terrorisme

terror

Definition af fundamentalisme | Ikke alle fundamentalister er ens | Muslimsk fundamentalist | Hvad er en fundamentalist i ordbogen | Enhver bør være en “terrorist” | Terrorist eller frihedskæmper? | Islam betyder fred

“Hvorfor er muslimer fundamentalister og terrorister?”

Dette spørgsmål stilles ofte direkte eller indirekte til muslimer i stort set enhver diskussion om politik eller religion. Stereotypier om muslimer formidles i enhver form for medier sammen med massiv misinformation om islam og muslimer.

Faktisk leder denne misinformation og propaganda til diskrimination og overfald (hate-crimes) på muslimer. Med stor selvfølgelighed sætter medier anti-muslimske kampagner i gang, selvom det senere viser sig ikke at være sandt. Det gjaldt fx Oklahoma-bombningerne i USA og senest i 2011 ved terrorsagen i Norge. I disse og andre sager erklæredes det hurtigt, at der (formodentlig) er tale om en “mellemøstlig” forbindelse. I Oklahoma terror-sagen viste det sig at være en tidligere amerikansk soldat og i Norge stod en nordmand, Anders Breivik, fra en højreorienteret gruppe bag drabene.

Lad os se nærmere på anklagen om “fundamentalisme” og “terrorisme”.

Definition af fundamentalisme

En fundamentalist er en person, der følger og bekender sig til fundamenterne af en doktrin eller en teori, som vedkommende følger. Den person, der vil være en god læge, skal vide, følge og praktisere de medicinske fundamenter. Med andre ord bør han være en fundamentalist i sit fag, medicin. Hvis en person gerne vil være en god matematiker, skal han vide, følge og praktisere de matematiske fundamenter, dvs. dets grundprincipper. Han bør være en fundamentalist inden for matematik. Hvis en person gerne vil være en god forsker, skal han vide, følge og praktisere de videnskabelige fundamenter. Han bør være en fundamentalist indenfor forskning.

Ikke alle fundamentalister er ens

Ikke alle fundamentalister kan skæres over én kam. Man kan ikke kategorisere alle fundamentalister som enten “gode” eller “onde”. Dette vil bero på, hvilket område eller handlinger vedkommende er fundamentalist i. En fundamentalistisk skatteekspert, der misbruger reglerne til at bedrage staten, skader samfundet og er derfor uønsket. En fundamentalistisk læge, er på den anden side nyttig for samfundet og meget respekteret.

Muslimsk fundamentalist

En muslim bør ikke være bange for at kalde sig fundamentalist i ordets egentlige betydning. Islams fundamenter er til gavn for menneskeheden og for hele verden. Der er ikke en fundamental del i islam, der er til skade for eller mod menneskehedens interesse som helhed. Mange mennesker har misforståelser om islam og anser en del af islams lære for at være upassende eller unfair. Dette kan skyldes mangel på viden om Islam. Hvis man analyserer islams lærer kritisk og med åbent sind, kan man ikke undgå at bemærke, at Islam er fuld af goder for både individet og det kollektive samfund.

Hvad er en fundamentalist i ordbogen?

Ifølge Websters ordbog var fundamentalisme en bevægelse blandt protestanterne i Amerika i det tidlige 20. århundrede. Det var en reaktion mod modernismen og lagde vægt på Bibelens ufejlbarlighed, ikke kun i sager om tro og moral, men også i forhold til de historiske beretninger der er nævnt i Bibelen. Det fremhæver troen på, at Bibelen er Guds ord direkte, ord for ord. Fundamentalister er derfor et ord, som oprindeligt blev brugt om denne kristne gruppe, som troede, at Bibelen var ordret Guds ord, uden nogen fejl eller mangler.

Ifølge Oxford-ordbogen betyder “fundamentalisme” streng vedligeholdelse af en historisk doktrin, fra en hvilken som helst religion, i særdeleshed Islam. I dag tænker enhver, der hører ordet “fundamentalist” på en muslim, der er terrorist.

Enhver bør være “terrorist”

En terrorist er en person som forårsager terror. I det øjeblik, en røver ser en politibetjent bliver han “terroriseret”. En politibetjent er en terrorist overfor en røver. På sammen måde bør en muslim være en terrorist, mod alle asociale elementer i samfundet, så som tyve, mordere og voldtægtsforbrydere.

Ordet terrorist bruges også om en person, der begår terror mod almindelige uskyldige mennesker. Hvis nogen begår terror mod uskyldige mennesker er det strafbart. Islam forskriver dødsstraf for overlagt mord. Målet helliger ikke midlet i islam.

Terrorist eller frihedskæmper?

Før Indien opnåede selvstændighed fra den britiske besættelse, blev nogle indiske frihedskæmpere, som ikke overgav sig, betegnet som “terrorister” af den britiske kolonimagt. De samme personer blev anset for at være helte og frihedskæmpere af den indiske befolkning. Således blev to modstridende mærkater brugt om de samme personer og samme handlinger.

Det ene parti kaldte dem terrorister, og det anden parti kaldte dem patrioter. De, som mente, at briterne havde ret til at kolonisere Indien, kaldte disse folk terrorister, mens dem, som mente at briterne ikke havde ret til at herske over Indien, kaldte dem frihedskæmpere og patrioter. Det er derfor vigtigt, at en person får en fair chance for at forklare sig inden en dom. Begge parters argumenter bør høres, situationen bør analyseres, og personens forklaring og hensigt bør tages i betragtning, inden en person eller en gruppe dømmes.

Islam betyder fred

Ordet islam er afledt af ordet “salaam”, som betyder fred. Det er en religion for fred, hvis fundament lærer sine tilhængere at opretholde og fremme fred i hele verden.

Enhver muslim bør i den betydning være fundamentalist, dvs. han bør følge fundamenterne i sin religion for fred: islam. Han bør kun være en “terrorist” mod de asociale kræfter i samfundet så fred og retfærdighed kan opretholdes i samfundet.

Kilder

Bearbejdet uddrag fra Answers to Non-Muslims, Common Questions about Islam”, Zakir Naik, 2007.

This entry was posted in Ofte stillede spørgsmål and tagged , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.