Islams udbredelse

Islams udbredelse

udbredelse

Islam betyder fred | Magt er sommetider nødvendig | Historikeren Lacy O’Leary | Muslimer herskede over Spanien i 800 år | 14 millioner koptere | Mere end 80% ikke-muslimer i Indien | Indonesien,  Malaysia og Afrikas østkyst | Thomas Carlyle | Ingen tvang i religion | Intellektets sværd | Vækst i 1934 til 1984 | Islam i USA og Europa

“Hvordan kan Islam kalde sig en religion for fred, når det blev udbredt ved sværdet?”

Det er en almindelig forståelse blandt ikke-muslimer, at islam ikke ville have haft millioner af tilhængere over hele verden, hvis ikke det var for muslimernes brug af magt. De følgende punkter vil gøre det klart, at det langt fra var sværdet, men derimod sandhedens, logikkens og tankens magt, der var årsag til den hurtige og store udbredelse af islam.

Islam betyder fred

Ordet islam kommer af roden “salam”, som betyder fred. Det betyder også overgivelse af sin vilje til Gud. Derfor er islam en religion for fred, som er opnået ved at overgive selvet til Skaberen, Allah.

Magt er sommetider nødvendig

Det er ikke alle mennesker i verden, som ønsker at opretholde fred og harmoni. Der er mange, som vil bryde freden til fordel for deres egne interesser. Sommetider skal magt bruges til at opretholde fred. Det er netop for at opretholde fred i landet, at vi har politiet, som bruger magt mod de kriminelle og asociale individer i samfundet. Islam er fortaler for fred. Samtidig opfordrer Islam sine følgere til at bekæmpe undertrykkelse. Kampen mod undertrykkelse kan undertiden have brug for magtanvendelse. I Islam kan magt kun anvendes til at fremme fred og retfærdighed.

Historikeren Lacy O’Leary

Det bedste svar på misinformationen om, at islam blev udbredt med sværdet, er givet af den berømte historiker De Lacy O’Leary, i bogen Islam at the cross road (s. 8):

“Historien gør det klart, at fortællingen om, fanatiske muslimer, som stormer gennem verden og tvinger Islam ned over de besejrede med sværdet, er den mest fantastiske og absurde myte, som historikere nogensinde har gentaget.”

Muslimer herskede over Spanien i 800 år

Muslimer herskede over Spanien i 800 år. Muslimer i Spanien brugte aldrig sværdet til at tvinge folk til at konvertere. Muslimerne forblev en lille minoritet i Spanien. Havde muslimerne villet det, kunne de have tvunget hele Spanien til at konvertere. I dag er Spanien kristen uden andre historiske religiøse minoriteter, idet de kristne korsriddere, tvangskonverterede og udryddede muslimerne og jøderne.

14 millioner koptere

Muslimer har hersket over de arabiske områder i mere end 1.400 år. Nogle få år herskede briterne og nogle få år franskmændene. Alt i alt har muslimerne hersket i 1.400 år. Til trods for det er der i dag 14 millioner kristne koptere, som har været kristne generation efter generation. Hvis muslimerne havde brugt sværdet (som bl.a. europæerne gjorde det i Europa, Australien og Amerika), ville der ikke eksistere en eneste kristen araber i dag.

Mere end 80% ikke-muslimer i Indien

Muslimerne regerede Indien i omkring 1.000 år. Hvis de havde villet det, besad de magt til at konvertere alle og enhver ikke-muslim i Indien til islam. I dag er mere end 80% af befolkningen i Indien ikke-muslimer. Alle disse ikke-muslimer bærer vidne om at islam ikke blev udbredt med sværdet.

Indonesien,  Malaysia og Afrikas Østkyst

Indonesien er det land i verden, hvor der bor flest muslimer. Hovedparten af befolkningen i Malaysia er også muslimer. Man kan spørge: “Hvilken muslimsk hær drog til Indonesien og Malaysia for at tvinge dem til islam?”

På samme vis er islam spredt til Afrikas østkyst. Hvis Islam var udbredt med sværdet, hvilken muslimsk hær drog da til Afrikas østkyst?

Thomas Carlyle

Magthavere kan bruge vold til at gennemtvinge en bestemt orden i samfundet. En ny ideologi, der opstår hos blot en person, må nødvendigvis besejre hjerterne og hjernerne for at spredes.

Den berømte historiker Thomas Carlyle, skriver i bogen “Heroes  and Hero Worship”, om misinformationen om udbredelsen af islam:

“Sværdet er det sandeligt, men hvor vil du få sværdet? Hver ny opinion er i sin begyndelse i kun en person. I en mands hoved kun. Der udvikler den sig. En mand alene tror på det overfor hele verden. Det er en mand mod alle mænd. At tage et sværd og prøve at udbrede det med det, vil gør meget lidt.”

Ingen tvang i religion

Med hvilket sværd blev islam udbredt? Selv hvis muslimer havde sværdet, kunne de ikke bruge det til at udbrede islam. Koranen siger følgende:

“Lad der ikke være nogen tvang i religion; sandhed står tydeligt ud fra falskhed.”

– Koranen 2:256

Intellektets sværd

Det sværd, der besejrede hjerterne og sindene hos folk, var intellektets sværd. Koranen siger:

“Inviter alle til din Guds vej med visdom og smuk tale, og diskuter kun med dem på en måde, der er bedst og værdig.”

– Koranen 16:125

Vækst i 1934 til 1984

En artikel i Readers Digests Almanac, årbog for 1986, beskrev den procentvise vækst i verdensreligionerne over et halvt århundrede, fra 1934 til 1984. På toppen var islam med en vækst på 235% og kristendom med blot 47%. Må man spørge: “Hvilken krig fandt sted, der konverterede millioner af mennesker til islam?”

Islam i USA og Europa

Islam er den hurtigst voksende religion i Amerika og Europa. Hvilket sværd tvinger folk i Vesten til at acceptere islam i så stort tal?

Bearbejdet uddrag fra Answers to Non-Muslims’ Common Questions about Islam, Zakir Naik, 2007.

This entry was posted in Ofte stillede spørgsmål and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.