Påklædning

Påklædning

paklaedning

Formålet er anstændighed | Ordet Hijab | Krav til opførsel | Krav til påklædning for kvinder og mænd | Synet på kvinder

Formålet er anstændighed

Klæder skaber folk, siger et gammelt ordsprog. Ud over at tøj kan være en praktisk foranstaltning mod de vejrlige forhold udtrykker påklædningen vores identitet. I islam har påklædning en tredje vigtig funktion, nemlig at den skal sikre anstændighed, der forhindrer bevidst eller ubevidst seksualisering af individer og samfund.

“Anstændighed og tro følges ad, tager man den ene bort, falder den anden også bort.”
– Profeten Muhammad

Ordet Hijab

Dette tredje formål eller funktion kaldes “hijab“, dvs.

at tildække sig og opføre sig på en sådan måde, at det forebygger seksuelle signaler mod sine medmennesker og omgivelserne.

I islam har både den, der klæder og handler for at tiltrække fremmede, og den, der tiltrækkes af det, et ansvar.

Krav til opførsel

Folk, det være sig muslimer som ikke-muslimer, diskuterer ofte kun hijab for kvinder og tilmed i en snæver forstand af påklædning alene. Men i Koranen nævner Allah først hijab for mænd og derefter hijab for kvinder [1]. Koranen siger:

“Sig til de troende mænd, at de skal rette blikket ned (mod jorden) og beskytte deres blufærdighed; det vil gøre dem renere, og Allah er vel vidende om, alt hvad de foretager sig.”
– Koranen 24:30

I det øjeblik, en mand ser en kvinde, der ikke er hans hustru, og det vækker seksuelle tanker hos ham, skal han se væk og beskytte sig selv og modparten mod denne drift. Dette gælder for både mænd og kvinder.

Krav til påklædning for kvinder og mænd

Ifølge Koranen og Profetens ord, er der seks kriterier for hijab. Kun det første er forskelligt for mænd og kvinder, mens alle de øvrige fem kriterier er de samme for begge køn [1].

  1. Tildækning
    Det første kriterium angår, hvilke dele af kroppen der bør tildækkes. Dette er forskelligt fra mænd og kvinder. Tildækningen, der er obligatorisk for mænd, er minimum at tildække området mellem navle og knæ. For kvinder er det påkrævet, at hele kroppen tildækkes, undtagen ansigtet og hænderne.
  2. Tøjet skal være løst og ikke vise kroppens former.
  3. Tøjet må ikke være gennemsigtigt.
  4. Tøjet må ikke være så smukt og forførende, at det tiltrækker andre.
  5. Tøjet må ikke ligne tøjet for det modsatte køn.
  6. Tøjet må ikke ligne det, der er sædvane for de ikke-troende, dvs. tøjet må ikke bære en specifik identitet eller symboler fra andre religioner.

Det er værd at bemærke, at i mange kulturer er kvinder velsete, når de klæder sig (seksuelt) attraktivt for mænd. Det betyder i praksis, at de gør sig stor umage med at sætte deres hår og make-up, går klædt i nedringede kjoler, stramtsiddende tøj eller i lårkorte nederdele. Den islamiske påklædning og hijab er dikteret af Gud og ikke af mænd. Mændene så det gerne modsat.

Synet på kvinder

Statistikken viser, at flere kvinder end mænd bliver muslimer i Danmark. Frigørelsen fra det mandsdominerede samfunds seksualisering af kvinderne, er blandt de gennemgående årsager de nye kvindelige muslimer nævner, som motivation til at træde ind i Islam.

Kilder

[1] I artiklen indgår bearbejdet uddrag af Answers to Non-Muslims, Dr. Zakir Naik 2007

This entry was posted in Featured, Hvordan man lever efter Islam and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.