Gud

Gud

galaxy

Der findes større magter end os selv | Gud er Een og ulige alt andet | Han kan alt | Den spirituelle rejse

Der findes større magter end os selv

Alle mennesker har en fornemmelse af, at der findes større magter end os selv. Livets grundvilkår er, at vi fødes som hjælpeløse væsener, der fra første dag er afhængige af vores fysiske og sociale omgivelser for at eksistere. Vores liv er noget vi får og ikke noget vi selv skaber. Langt de fleste mennesker på jorden har et forhold til dette noget større. Nogen forstår det som energi eller som en kraft. Andre kalder det karma, kilden eller undlader at kalde det noget overhovedet.

I Islam er Gud eller Allah dette “noget”, og mennesket besidder i sit inderste væsen en subtil medfødt viden om, at det skylder Gud alt. Troen på Islam betyder, at mennesket begriber denne viden og giver slip på sig selv og sit ego for i stedet at følge og hengive sig Gud. Dette er muligt, idet Gud har åbenbaret Sin vilje gennem Sin tale og gennem Sine profeter. Gud viser således mennesket hvilken handlingsmæssig, moralsk, spirituel og social form hengivelsen har. Uden denne vejledning er mennesket underlagt sit eget begær og sine egne forestillinger i forsøget på at elske og følge Gud.

Gud er Een og ulige alt andet

Erkendelsen af at Gud findes og er Een, er selve kernen i Islam og den akse, som alt andet drejer sig om. “Laa ilaha illa Allah” – der er ingen anden gud end Allah – er den første del af den muslimske trosbekendelse.

Når et menneske indser, at alting kommer fra Gud og kun eksisterer ved Hans vilje og magt, er hjertet i princippet klar til Islam. Ifølge Koranen er Guds karakteristik, at Gud er ulig alt andet:

“…der findes intet i skabelsen som kan sammenlignes med Ham og Han er den, der hører og har indsigt i alt.”
– Koranen 42:11

Han har ingen skabelse, begyndelse eller slutning. Han har ingen behov, men er selvberoende. Gud findes ikke i tid og rum, men er skaber af tid og rum.

Han kan alt

Gud er transcendent. Gud er almægtig og alvidende og har ingen begrænsninger, retning, køn, farve, form, etc. Samtidig er Gud tilstede overalt i kraft af sin vilje, sin magt og sin viden. Intet findes eller sker uden, at det er Gud der har bestemt at det skulle findes og ske. Gud er, så at sige, bag alt og er årsagen til alt. Han er den nødvendige væren som alt andet er afhængig af, for at eksistere.

“Alt i himlene og på jorden hylder Allah. Han er den, som besidder al magt og al visdom. Himlene og Jorden er Hans ejendom og Han er den, der giver liv og bringer død. Han er i stand til alt. Han er Den Første og Den Sidste, Den Åbenlyse og Den Skjulte og Hans viden omslutter alt.”
– Koranen 57:1-3

Den spirituelle rejse

Den spirituelle udvikling i Islam består i, at man tilegner sig en dybere og dybere erkendelse af, hvad Gud er, og hvad det indebærer for mennesket og for alt det eksisterende, at Gud findes og har åbenbaret sin vejledning.

“Jeg har udelukkende skabt jinn og mennesker for at de skal tjene Mig.”
– Koranen 51:56

Menneskets formål i livet er at tjene, kende og elske Gud af hele sit væsen.

Kilder

Koranen 7:172, 42:11

This entry was posted in Featured, Hvad man tror på i Islam and tagged , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.