Alkohol og stoffer

Alkohol og stoffer

flasker

Alkohol er overalt | Statsstøttet sygedom | Rusmidler nej tak | Generelt et mandefænomen | Opretholdelse af livet

Alkohol er overalt

I Danmark er alkohol overalt og drikkes til stort set enhver lejlighed. Alkohol, øl og vin betragtes som sociale bindemidler og drikkeri er en forudsætning for fester og festlige højtider fra før puberteten til graven.

Danskerne har verdensrekord i druk, og det kan ses på hospitals­gangene [1].

  • Stadig flere får skrumpelever
  • Alkohol slår næsten hver 20. dansker ihjel
  • Skrumpelever er en af de hyppigste dødsårsager i aldersgruppen 25-65 år
  • Danskernes alkohol­forbrug koster samfundet 10-12 mia. kr. årligt
  • 500.000 danskere har et overforbrug – heraf er ca. 50% decideret afhængige
  • Alkohol er involveret i hvert 4. trafik­drab

Alkoholismen har voldsomme konsekvenser i Danmark. Det er et tabu i samfundet. I bogstavelig forstand overdøver Carlsberg og Tuborg problemerne med høj musik og sportsarrangementer, for at de voldsomme problemer, der er forbundet med deres produkter, ikke bliver debatteret. Alkohol hører til i samme skuffe som tobak og narkotika.

Statsstøttet sygedom

Alkoholisme er den sygdom, der er statsstøttet, sælges på flaske, og som folk frivilligt påfører sig selv. Død, sygdom, trafikulykker, vold- og misbrug i familien, anbringelse af børn af alkoholiserede forældre, slagsmål på diskoteker og på gader og stræder og alvorlige helbredsproblemer som er direkte følger af alkoholindtagelse. Staten er desværre direkte interesseret i et øget salg af alkohol og øl, idet det giver indtægter til staten.

Rusmidler nej tak

Islam er ikke i mod fester og socialisering. Muslimer fejrer to store festhøjtider på året, nemlig festen ved afslutningen af fastemåneden, ramadanen, og offer-festen et par måneder senere. Dertil kommer fester ved bryllupper og fødsler.

Islam forbyder alkohol og rusmidler, fordi de sætter vores dømmekraft ud af spil. Af netop samme grunde som de er populære i Danmark. Det gælder om at smide hæmningerne, slå sig løs eller opnå en “afslappet stemning”. Mennesket er den højeste skabning, som Allah har skabt. Vi har ikke behov for at smide hæmningerne, tværtimod er målet at være bevidst om denne status hvert eneste øjeblik i vores liv.

Generelt et mandefænomen

Det er især kvinder og børn, der er udsatte, når fædre eller unge mænd i familien drikker for meget. Det er i Danmark og mange steder i verden et accepteret kulturelt fænomen, at mænd har ret til at drikke, og at det ligefrem er mandigt at drikke! Islam har sat en effektiv stopper for denne misforståede mandskultur.

Opretholdelse af livet

Hvis en muslim drikker selv, tilbyder det til andre eller sælger alkohol eller rusmidler til andre, handler vedkommende imod sin tro. Det generelle princip i islam om, at opretholdelse af livet går forud for levereglerne gælder naturligvis også i dette tilfælde med alkohol og rusmidler. Brug af alkohol og rusmidler er tilladt i islam, i forbindelse med behandling af sygedomme eller overlevelse.

Kilder

[1] http://www.helsenyt.com/frame.cfm/cms/id=5811/sprog=1/grp=9/menu=4/

This entry was posted in Hvordan man lever efter Islam and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.