Vejledning

Vejledning

directions

Er der en vejledning| Sproglig skønhed | Tegn fra Gud om Hans eksistens | Du er selv hovedperson i Koranen | Samme i dag som da den blev hørt første gang | Utallige lag af meninger| Koranen er Islams mirakel | Går det ateistiske sind i møde | Meditation over Allahs tale

Er der en vejledning

Hvis der er en større magt over os, som Gud er, er der nogen direkte tegn fra Ham, som vi kan studere i dag? Har Han sendt os et budskab, om hvem Han er, har Han givet os råd om vores liv på jorden og fortalt hvorfor vi eksisterer?

Muslimer anser Koranen som netop denne vejledning. Koranen er Guds direkte tale og kald til det enkelte menneske. Muslimer bærer Koranen med respekt, græder når de hører den reciteret og lægger den øverst over alle andre bøger i hjemmet. De der har valgt det, følger dens lære og mediterer over dens indhold dagligt. Særlige vers bruges til healing, meditation og beskyttelse.

Men hvorfor er muslimer overbeviste om, at det er selveste Allah, altings Skaber, altings Kilde, der taler til menneskeheden igennem Koranen?

Sproglig skønhed

En del af Koranens overvældende styrke ligger i selve dens sproglige skønhed. For datidens arabere havde poesi, prosa og retorik en helt særlig status, og man afholdte jævnligt store festivaler og konkurrencer om hvem der kunne fremsige de smukkeste ord. Da folk i Mekka og Medina første gang hørte Profeten Muhammad recitere Koranen var de overvældede og mange mente at det var det smukkeste de nogensinde havde hørt.

De ledende poeter var benovede over at Koranens stil var helt unik og at den faldt uden for de kategorier og typer af versemål, poesi og prosa man kendte. Alligevel var de enige om, at det ikke blot var smukke ord med en unik harmonisk klang og rytme. For ordenes mening var endnu smukkere, men også endnu mere skræmmende og dybere end noget man havde hørt før.

Kristne arabere og ledende vestlige og ikke-vestlige eksperter i arabisk litteratur anerkender den dag idag, at Koranen er et enestående sprogligt monument uden lige.

“Mon de siger: Han (Muhammad) har selv opdigtet den? Så kom med en Sura lig den og bed hvem I vil om hjælp, hvis I taler sandt.”
– Koranen 10:38

Tegn fra Gud om Hans eksistens

Koranen er gennemsyret af en absolut bevidsthed om Allah. Det er denne gudsbevidsthed, der gradvist transformerer hjertet og sindet når man studerer og mediterer over Koranen dagligt og følger dens anvisninger. Hvert eneste vers peger henimod Allah og det arabiske ord for Koranens vers, ayat, betyder “tegn” – tegn fra Gud om Hans eksistens.Koranen beskriver sig selv som et kraftigt uslukkeligt lys der gør alting klart (Koranen 36:69).

Du er selv hovedperson i Koranen

Det er svært, ikke at tage stilling til det Koranen siger, fordi det enkelte menneske selv er hovedperson i Koranen. Koranen fortæller ikke en historie fra ende til anden. I stedet er det vidt forgrenede sammenblandede sproglige billeder og udsagn, der hele tiden skifter form, tema og indhold. Som en guddommelig tankestrøm. Ligegyldigt hvor i Koranen man starter, er det den samme stemme, der kalder på mennesket, og Koranen synes hverken at have begyndelse eller slutning. Læseren, eller rettere lytteren – for Koranen reciteres fra hukommelsen og høres med hjertet – bliver draget midt ind i tekstens univers.

Samme i dag som da den blev hørt første gang

Koranen er selve islams hjerte og afdækker Allahs væsen og vilje. Allerede på Profetens tid lærte mange Koranen udenad, og denne tradition lever videre den dag i dag. Af bl.a. samme årsag har Koranens tekst ikke gennemgået forandringer og forvanskninger, men er præcis den samme i dag som da den blev hørt første gang for 1.420 år siden. Mange af verdenshistoriens skarpe tænkere, oplyste spirituelle mestre og geniale sprogspecialister har studeret Koranen. Utallige folk har dedikeret hele deres liv til, at dykke ned i Koranens endeløse ocean af viden og visdomsperler.

Utallige lag af meninger

Den Koranske fortolkningstradition udgør hele biblioteker af værker om forskellige aspekter af Koranen. Alligevel er alle enige om at de utallige lag af mening, der ligger i hvert enkelt vers langt fra er afdækket og som sådan er Koranen en fuldstændig åben bog. Kun Allah selv, siger Koranen, kender dens fulde betydning (Koranen 3:7). Samtidig er alle enige om, at Koranen først og fremmest taler til det menneskelige hjerte, og at dens lære i bund og grund er såre simpel og forståelig for alle.

Koranen er Islams mirakel

Koranens univers er dynamisk og forandrer sig i takt med at læserens hjerte og sind forandrer sig. For den troende er Koranen et fantastisk lys, der er i stand til at forandre hele ens væsen og ens verden. Det er lyset der oplyser alting og nedbryde alle illusioner. På den måde vokser koranens tekst ind i verden og overtager den, transformerer den og klarlægger dens skjulte sammenhænge og indre hemmeligheder.

“Vil de ikke tænke over Koranen?
Hvis den havde været fra nogen anden end Allah, ville den sandelig være fuld af fejl og selvmodsigelser.
…sig til dem: tænk hvis den er fra Allah og I så forkaster den! Kan nogen være mere på vildspor end den, der er langt borte fra Allah og i modstrid med Ham? ”
– Koranen 4:82, 41:52

Koranen er Islams store mirakel og Koranen er altå ikke selv i tvivl om hvad det er.

Går det ateistiske sind i møde

Koranen indoptager den tidsløse kritik i sig og møder læseren med modsvar på kritikken. Således kommer Koranen det ateistiske og skeptiske sind og hjerte i møde.

Meditation over Allahs tale

At meditere over Allahs åbenbarede tale, Koranen, er centralt for islamisk åndsliv og anbefales som en daglig praksis. På denne måde er Koranen en personlig henvendelse til det enkelte menneske. Dens hemmeligheder afdækkes gradvist gennem dyb refleksion og meditation sammenkoblet med pratisk implementering af dens vejledning.

Allahs tale, siger Koranen, er evig og selv hvis alle træer på Jorden blev lavet om til penne og hvis verdenshavene var blæk ville de ikke være tilstrækkelige til at nedskrive Allahs ord (Koranen 31:27). Det hænger bl.a. sammen med at Allah skaber alting igennem Sin tale;

“…Ham tilhører alt i himlene og på jorden og Alting adlyder Ham, himlenes og Jordens skaber. Når Han beslutter en ting, siger Han blot til den: Bliv til – og så bliver den til.”
– Koranen 2:116-117

This entry was posted in Featured, Hvad man tror på i Islam and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.