Mennesket

Mennesket

mennesket

Menneskets valg | Bedst eller uslest | Guds forvalter | Den riges pligt | Køn og farver

Menneskets valg

For milliarder af år siden, da alting endnu var uskabt og kun fandtes som Allahs evige og uendelige viden, påtog mennesket sig et særligt ansvar. Allah fortæller;

“Vi tilbød himlene, Jorden og bjergene, at bære det betroede ansvar; de afslog at påtage sig dette ansvar og veg ængsteligt bort fra det. Mennesket derimod tog det til sig. Dermed blev det i stand til at være uretfærdigt og forsømmeligt.”
– Koranen 33:72

Det, der grundlæggende adskiller os fra alt andet, er et fantastisk aspekt af vores bevidsthed, der sætter os i stand til at bære et ansvar, at tage ansvar for vores egne handlinger.

Bedst eller uslest

Vi kan vælge, at følge Allahs vejledning eller vi kan vælge, at lade være. Ifølge Koranen har vi, som følge af vores særlige medfødte natur, vores “fitra“, mulighed for at være smukkere og nå højere stadier af åndelighed, kærlighed, indsigt, barmhjertighed og moral end selv englene, i deres rene tilbedelse af Allah. Det er det Allah har skabt os for. Men vi kan også synke dybere end det usleste af alle skabninger hvis vi ikke passer på;

“Vi har skabt mennesket i den smukkeste form. (Handler det da ondt, imod sin natur) gør Vi det derefter til det laveste lave.”
– Koranen 95:4-5

Guds forvalter

Med til dette betroede ansvar hører også at mennesket er Allahs stedfortræder eller forvalter (“khalifah“) på Jorden. Allah har givet alt mellem himmel og jord i vores varetægt og vi er ansvarlige for, hvordan vi behandler det. Jordens ressourcer er skabt for alle skabninger ligeligt og overforbrug og spild benævnes direkte som værende satanisk og tegn på utaknemmelighed i Koranen.

Den riges pligt

De rige og velbemidlede har ikke bare pligt til at dele deres rigdom, mad og overflod med de fattige, de hjemløse, de forældreløse og de svage; en del af deres rigdom tilhører ifølge Koranen de fattige, og hvis ikke de giver dem denne del, er det de riges tyveri fra de fattige.

Det enkelte menneske har pligt til at lade andre nyde godt af det, han eller hun har fået af Allah, hvad enten det er rigdom, evner eller muligheder. Enhver er personligt ansvarlig for sine slægtninges og sine naboers ve og vel. I særdeleshed har vi et ansvar overfor de svageste i blandt dem. De svageste er de yngste, de ældste, dem med handicap og dem, der er ude af stand til at forsørge sig selv. Dem som ikke er svage, har pligt til at kæmpe for fredelige og retfærdige samfund og for at sikre de undertryktes og de nødlidendes frihed og rettigheder mod uretfærdighed, besættelse og korruption.

Køn og farver

Ifølge Koranen er alle mennesker skabt af den samme ene sjæl og mænd og kvinder er skabt af og for hinanden, hvorved de harmonisk fuldender hinanden. Allah har skabt menneskeheden i forskellige folkeslag og farver, vi taler forskellige sprog og har forskellige normer, kultur og religion. Koranen siger, at de forskellige folkeslag og kulturer, er skabt for at lære hinanden at kende, for at leve sammen som én fælles menneskehed og for at kappes indbyrdes om hvem der kan handle smukkest og bedst. Alle mennesker og racer er ligeværdige. Det bedste menneske er det, der er mest hengiven til Allah.

Kilder

Koranen 98:7-8,  35:39, 45:13, 79:31-33, 17:26-27,  2:215, 2:3, 4:36-38, 46:15, 4:74-75, 7:189, 5:48, 49:13

This entry was posted in Featured, Hvad man tror på i Islam and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.