Livet

Livet

livet

Hvad ønsker Gud af mig | Allah er nærmere end os selv | Mennesket vælger selv sine handlinger | Hverdagen er en tilbedelse | Allah ønsker godt for ethvert menneske | Hvem af jer handler bedst

Hvad ønsker Gud af mig

Når først et menneske har indset at det tror på Gud og på at alting ikke er meningsløst, tilfældigt og tomt er der kun ét spørgsmål der rigtig betyder noget: Hvad ønsker Gud af mig?

Koranen viser hvordan man skal bruge sit liv på den korrekte måde, så det bliver smukkest og bedst, og advarer mod hvordan man kan misbruge livet og ødelægge sig selv og sine muligheder. Den anviser vejen til, hvordan mennesket kan opnå lykke, visdom og indsigt, spirituel udvikling, frugtbar tænkning og smukkere og mere næstekærlige handlemønstre for moral og etik.

Allah er nærmere end os selv

Koranen siger, at Allah kender os bedre end vi kender os selv og er tættere på os end vi selv er;

“Vi har skabt mennesket og Vi ved hvad dets sjæl tilhvisker det. Vi er tættere på mennesket end dets egen halspulsåre.”
– Koranen 50:16

Allah ved alt, hvad vi gør, siger, tænker og føler og selve troen på og hengivenheden til Allah er det første i Islam, før alt andet. Mennesket kan intet opnå uden Allah. Det er Allah, der skaber vores handlinger og hver eneste handlemulighed vi har.

Mennesket vælger selv sine handlinger

Men det er mennesket selv, der vælger sine handlinger. Ifølge Koranen er mennesket grundlæggende skabt for, at tjene og tilbede Allah. Vi skal altså bestræbe os på at udvikle os selv, så alt hvad vi gør og siger og er, stemmer overens med dette ideal.

Den spirituelle modning eller udvikling, som Koranen beskriver, som en bevægelse fra mørket og ind i lyset, er tilgængelig for alle og sker inde for rammerne af et almindeligt liv med ægteskab, arbejde, ejendom, børn, etc. Koranens og Islams åndelige ideal er i modsætning til andre religiøse traditioner ikke klosterliv eller fornægtelse af livets goder.

Hverdagen er en tilbedelse

Koranen anviser i stedet en vej, til at leve i harmoni med vores menneskelige natur, så vi hverken bliver slaver af vores begær eller forsøger at undertrykke vores medfødte drifter og naturlige behov og tendenser. Ved at følge Koranens vejledning og konstant at mindes Allah i sit hjerte, kan mennesket opnå niveauer af visdom, åndelighed og moral, hvor almindelige handlinger som familieliv, arbejde, hvile, sex, tale, tænkning, spisning og omgang med andre mennesker bliver omdannet til tilbedelse, på linie med bøn, faste, pilgrimsfærd og almisse. Men det kræver en vedvarende åndelig indsats, smukke og uselviske handlinger, tålmodighed, vilje, selvransagelse og hengivenhed til Allah.

Allah ønsker godt for ethvert menneske

Allah har ikke brug for, at vi tilbeder Ham. Allah ønsker godt for ethvert menneske. Han ønsker blot at rense os og fjerne falske illusioner fra vores hjerter og sind. Allah handler direkte i det enkelte menneskes liv, hvad enten vi tror eller ej, og hvad enten vi lægger mærke til det eller ej. Den oprigtigt troende har et intimt og personligt kærlighedsforhold til Allah, hvor Allah i Sin visdom, venlighed, barmhjertighed og gavmildhed gradvist vejleder, oplyser og forfiner den enkeltes hjerte, sind og moral.

Hvem af jer handler bedst

Han har åbenbaret Koranen, og før det, biblen og andre hellige bøger. Han har sendt budbringere til menneskeheden, for at give os indsigt i de eksistentielle sammenhænge, som vi ikke kan gennemskue af os selv, og for at vise os præcis hvordan vi skal leve og tilbede Ham, for at nå ind til livets kerne og dermed finde den dybereliggende indre og ydre harmoni og fred.

“Han har skabt død og liv som en prøve, for at se hvem af jer der opfører sig bedst; Han er den, der besidder al magt og Den, som tilgiver igen og igen.”
“I kan tale hemmeligt eller åbenlyst; Han ved dog, hvad hjertet rummer. Mon ikke den, der har skabt alting, har viden om alt? Han er Den Skarpsindige og Den Indsigtsfulde. ”
– Koranen 67:2, 13-14

Kilder

Koranen 2:285, 65:10, 37:96, 2:286, 51:56, 14:1, 87:14-15

This entry was posted in Hvad man tror på i Islam and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.