Jesus

Jesus

jesus

Profeten Jesus | Koranen om kristne | Jesus i Koranen | Jesu fødsel | Maria i Koranen | Største personligheder i islam | Moses, Maria og Jesus

Profeten Jesus

Når muslimer siger, at Moses og Jesus var Guds profeter og er højt respekterede af muslimerne, tror kristne og jøder at der stikker noget under. Til en paneldebat på tv mellem kristne og muslimer sagde værten konkluderende [1]:

“Vi må nok sige, at diskussionen her lige nu er, at der er noget mere imødekommenhed fra islamisk side til grundlæggeren af kristendommen end der er fra kristen side for grundlæggeren af islam.”

Mange kristne, der hører om islams syn på Jesus (fred være med ham), bliver positivt overraskede, men er samtidig skeptiske fordi de tror, at muslimerne prøver at være imødekommende overfor dem, så de kristne til gengæld vil være mere imødekommende overfor Muhammad (fred være med ham) og islam. Vi kan ikke bebrejde dem denne skepsis. Der er gået århundreder lang “programmering” forud, og mange er opdraget til at tænke det værste om Muhammad og hans religion.

Koranen om kristne

Om kristne siger Koranen til muslimerne:

“… og nærmest blandt dem i kærlighed til de troende [muslimerne], vil du finde dem, der siger: ‘Vi er kristne’; fordi der blandt dem er mænd, der hengiver sig til lærdom, og mænd, der har vendt denne verden ryggen og som ikke er arrogante.”
– Koranen 5:82

Som Thomas Carlyle sagde om sine medkristne for mere end halvanden hundrede år siden: “Løgnene som den velmenende iver har næret om denne mand [Muhammad], er kun en skændsel for os selv”.

Jesus i Koranen

Når en muslim nævner Jesu navn (på arabisk “Isa”, fred være med ham), vil han betragte det som uhøfligt og tegn på manglende maner ikke at tilføje ‘fred være med ham’ efter hans navn. Profeten Jesus er nævnt ved navn femogtyve gange i Koranen. Det er fem gange mere, end profeten Muhammad er nævnt.

“Vi skænkede Jesus, Marias søn, klare tegn og styrkede ham med den hellige ånd.”

Englen sagde “Hør Maria! Gud giver dig gode nyheder om et ord fra Sig. Hans navn skal være Jesus Kristus, Marias søn. Han skal være æret i denne verden og i det hinsides, og i selskab med dem der er tættest på Gud.”

“Og i deres (profeternes) fodspor sendte Vi Jesus, Marias søn …”

“Og Zakarias og Johannes og Jesus og Elias; alle var blandt de retledte.”

– Koranen 2:87, 3:45, 5:49, 6:85

Jesus nævnes også med respekt som “Marias søn” (ibne Maryam), som Kristus og Messias (Masih), som Allahs tjener (Abd-Allah), og Allahs budbringer (Rasul-Allah).

Jesu fødsel

Historien om Maria og Jesu fødsel er beskrevet i Koranen i kapitlet ved navnet “Maria”:

“Og nævn i bogen Maria, da hun trak sig tilbage fra familien til et sted mod øst. Hun afskærmede sig fra dem. Så sendte Vi til hende Vores engel, og han åbenbarede sig for hende i en mandeskikkelse.
Hun sagde: ‘(Kom ikke nær) jeg søger tilflugt mod dig hos (Allah) den Mest Barmhjertige, hvis du frygter Allah!’
Han sagde: ‘Jeg er kun en budbringer fra din Gud og er kommet for at meddele dig om en gave, som er en hellig søn.’
Hun sagde: ‘Hvordan skal jeg have en søn, når ingen mand har rørt mig og jeg ikke er ukysk?’
Han sagde: ‘Sådan vil det ske. Din Gud har sagt, at det er nemt for Mig; og Vi ønsker at statuere ham som et tegn til menneskene og som en barmhjertighed fra Os. Det er en allerede afgjort sag.’

Da hendes graviditet begyndte, trak hun sig tilbage til et ensomt sted. Og fødselsveerne drev hende til en palmelund.
Hun skreg af smerte: ‘Bare jeg dog var død inden dette! Bare jeg dog var glemt og forgået!’
Men en stemme sagde til hende: ‘Sørg ikke! For din Gud har forberedt et sted for dig her. Og ryst palmerne mod dig, og friske dadler vil falde til dig. Og spis og drik og vær ikke bekymret. Hvis en person nærmer sig, så sig: Jeg faster for (Allah) den Barmhjertige, så i dag vil jeg ikke tale med noget menneske.’

Endelig bragte hun barnet til sit folk, bærende ham i sine arme.
De sagde: ‘Hør Maria! Du bringer noget forunderligt! Hør Arons søster, din far var ikke en ond mand, og din mor var ikke ukysk!’
Men hun pegede blot på barnet.
De sagde: ‘Hvordan skal vi tale til et barn i vuggen?’

Han (barnet) sagde: ‘I sandhed er jeg Allahs tjener. Han har åbenbaret for mig og udnævnt mig til profet.
Og Han har velsignet mig, hvor end jeg går, og har beordret mig til at bede og give almisse, så længe jeg lever.
Han har skænket mig kærlighed til min mor, og ikke ligegyldighed eller en ulykke for hende.
Så fred være med mig den dag jeg blev født, den dag jeg dør, og den dag jeg skal genopstå igen.’

Sådan var Jesus, Marias søn, det er den sande beretning, hvorom de uvidende skændes.
Det er ikke passende for Allah, at Han skulle få Sig en søn. Ophøjet være Han! Når han beslutter en sag, siger Han blot ‘bliv’ og det er.”

– Koranen 19:16- 35

Koranens fremstilling af Jesus forkaster utvetydigt begrebet om ‘treenighed’, Jesu ‘guddommelighed’ eller at han skulle være den ‘guddommelige søn’. I islam anses Jesus som en af Allahs store profeter. Koranen gør det klart, at Jesu undfangelse uden en far ikke gør Jesus til Guds søn, og nævner i denne henseende Adam (fred være med ham), som blev skabt af Allah uden en far og en mor.

Maria i Koranen

Som det ses, er også Maria, Jesu mor, fred være med hende, en af de største personligheder i islam. Et kapitel i Koranen er opkaldt efter hende, Surah ‘Maryam’. Her finder vi også historien om Jesu fødsel og de første mirakler som nævnt ovenfor. Her er, hvilken status Allah giver Maria:

“Og da englene sagde: “O Maryam! Sandelig, Allah har udvalgt dig, gjort dig ren, og udvalgt dig frem for alle universets kvinder”.”
– Koranen 3:42

Maria var fra Imrans slægt, det er hendes familie og slægt, som navnet på dette kapitel i Koranen henviser til.

Største personligheder i islam

Som andre profeter udførte Jesus også mirakler. For eksempel gav han liv til de døde og helbredte de blinde og spedalske. Men han gjorde det altid klart, at det hele var fra Allah. Ifølge Koranen blev han sendt til Israels børn; han bekræftede Torahens gyldighed, som var blevet åbenbaret til Moses, og rensede ud i de påskrifter og forbud, som præsterne selv havde fjernet eller tilføjet i troen.

Det jødiske præsteskab afviste imidlertid hans forkyndelser. De konspirerede imod hans liv, og efter deres egen beretning korsfæstede og dræbte de ham. Men Koranen gendriver denne opfattelse og siger, at de hverken dræbte eller korsfæstede ham, men at “det så sådan ud for dem”. Der er et vers i Koranen, som antyder, at Jesus kommer tilbage, og at alle kristne og jøder, sammen med muslimerne, vil tro på ham inden han dør efter sin genkomst. Dette støttes også af profeten Muhammads udtalelser.

Moses, Maria og Jesus

Det er bemærkelsesværdigt, at på trods af halvandet tusinde års krige, konflikter og religiøse konfrontationer, som allerede startede under Profetens levetid, har muslimer den dag i dag bevaret en upåvirket respekt for Moses, Maria og Jesus, som Profeten Muhammad lærte dem det. Ingen vil betragte sig som muslim uden denne respekt og plads i hjertet for disse store personligheder.

Kilder

Oversat og bearbejdet fra [1] Christ (peace be upon him) in Islam, Ahmed Deedat 1985 og [2] Prophethood in Islam, World Assembly of Muslim Youth.

 

This entry was posted in Introduktion til Islam and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.