Hark Olufs 1708-1754

Hark Olufs 1708-1754

harkolufs

Slavehandlere hærgede | Færøerne | Hark Olufs | Selvbiografi i 1747

Slavehandlere hærgede

Fra vikingetiden og op gennem middelalderen – helt til slutningen af 1700-tallet – foregik der slavehandel mellem Danmark og den muslimske verden. Danskerne handlede primært med slaver fra den vestafrikanske verden, som blev bragt til plantagerne i den Nye Verden (Amerika), mens nordafrikanske vasalstater tog til Danmark for at kapre danske skibe og tage besætningen som slaver, og sælge dem på markeder i Nordafrika. Mellem 1500- og 1700-tallet var denne trafik på sit højeste. Osmanniske slavefangere sejlede endda så højt nord på, som til Færøerne, og man regner med at over 1.000 danskere blev solgt som slaver i Nordafrikanske slavemarked .

Færøerne

I 1629 hærgede tre nordafrikanske sørøverskibe bygden Hvalba på Færøerne. På vej ud af fjorden igen forliste 2 af skibene, da de ramte klippeskærene og blev knust af brændingen. Det siges at over 300 lig skyllede i land. Nede ved vandet er der et sted der kaldes ’Turkargravir’, hvor ligene skal være begravet. Tredive kvinder og børn blev bortført, for at blive solgt som slaver i Nordafrika. På Færøerne prøvede man ligesom i resten af Danmark, at samle penge sammen så man kunne købe de tilfangetagne fri, men det lykkedes ikke og de kom aldrig tilbage.

Hark Olufs oplevelser

Anderledes gik det for nogle af de danskere, der blev taget som slaver af  tyrkiske sørøvere i og omkring det sydlige Vesterhav. Nogle af dem vendte tilbage til Danmark som frie og rige mænd, f.eks. Hark Olufs.

Hark Olufs blev født i 1708 på den nordfrisiske ø Amrum, på Sønderjyllands vestkyst. Som ung mand blev han kidnappet i 1724 af algeriske sørøvere og solgt som slave i Constantine i Algeriet. Han blev tjener hos Beyen af Constantine og som voksen opnåede han at blive finansminister i den algierske provins Constantine (Gasnadal) og kommandør for livgarden.

I 1732 blev han kavaleriets øverstkommanderende (Agha ed-Deira). I 1735 deltog han som officer i krigen mod Tunis. Samme år fik han lov til at købe sig fri og rejsen gik nu hjemad til sin nordfrisiske fødeø, Amrum i Vadehavet.

Selvbiografi i 1747

Hjemme udgav Olufs i 1747 sin selvbiografi, hvori han på dansk beskrev, hvordan han blev kidnappet af pirater og solgt som “slave” i Algier. Selvbiografien har den lange titel: Hark Olufs besynderlige Avanturer eller forunderlige Skiebne i Tyrkiet. Samt hans lykkelige hjemkomst derfra til sit Fædreland Øen Amrum, i Riber Stift. Olufs var i audiens hos kong Christian den Sjette i 1742. Olufs døde den 13. oktober 1754 i sin hjemby Süddorf på Amrum. Teksten på Hark Olufs gravsten er en genfortælling af hans eventyrlige liv.

Kilder

Man kan læse mere om dansk-muslimsk kontakt i forbindelse med slavehandel i bogen “Pirater og kristne slaver. En sømands møde med den islamiske kultur i 1700-tallet“, af Mette Guldberg og Martin Rheinheimer. Bogen kan købes gennem Fiskeri-  og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Af Safia Aoude.

This entry was posted in Islam i Danmark og i verden and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.