Lykke

Lykke

flower

Den forblivende skønhed | Søg i Allahs skattekamre | Fire bestanddele

Den forblivende skønhed

Mennesket blev ikke skabt ved et tilfælde eller for spøg, men på vidunderlig vis og til et stort formål.

Skønt det ikke har været til fra evigheden af, vil det dog leve evigt, og skønt dets krop er ringe og jordisk, er dets ånd dog ophøjet og guddommelig. Når mennesket bliver renset for sine lavere lidenskaber i “afholdenhedens smeltedigle”, kan det nå til det højeste og i stedet for at blive en slave af begær og vrede, får det skænket egenskaber som engle. Når mennesket når dette stade, føler det sig ikke længere lykkelig ved materiel velstand, men ved at opnå den forblivende skønhed.

Den åndelige alkymi, som fremkalder denne forvandling i mennesket, er ligesom en alkymi, der forvandler simple metaller til guld, er ikke let at forske sig frem til, og kan ikke findes hos enhver.

Søg i Allahs skattekamre

Allahs skattekamre, hvori man skal søge denne alkymi, er profeternes hjerter, og den, som søger andre steder, vil blive skuffet og stå tomhændet på Dommens Dag, når han hører disse ord: “Vi har løftet sløret, og i dag har de et skarpt syn.”

Fire bestanddele

Gud har sendt omtrent 124 tusinde profeter til jorden for at lære menneskene opskriften på denne alkymi, og hvordan de skal rense deres hjerter for de lavere lidenskaber. Denne alkymi kan i korthed beskrives som at vende sig til Gud, og den har fire bestanddele:

  1. At kende sig selv
  2. At kende Gud
  3. At kende denne verden, som den virkelig er
  4. At kende den næste verden, som den virkelig er

Fortsæt her: Kend dig selv.

Kilder

Bearbejdet uddrag af “Lykkens Alkymi”, al-Ghazali, oversat af Abd as Samad Clarke 1982

This entry was posted in Hvad man tror på i Islam and tagged , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.