Skriv til islam.dk

Skriv til islam.dk

skriv

Har du grundlæggende spørgsmål om islam og muslimer, er du velkommen til at skrive til os i nedenstående kommentar-felt eller på vores e-mail-adresse. Har du kommentarer til, hvordan islam.dk kan blive bedre, er det naturligvis også meget velkomment.

Vi gør dog opmærksom på, at vi generelt ikke besvarer disse forespørgsler:

 • Spørgsmål i forbindelse med skole- eller gymnasieopgaver
 • Spørgsmål, som vi mener, allerede er besvaret i artikler på islam.dk
 • Spørgsmål med mangelfuld e-mail-adresse
 • Har du som muslim spørgsmål, der handler om hvorvidt noget bestemt er tilladt eller ikke-tilladt i islam, så se f.eks. www.haya.dk eller www.islamqa.dk eller kontakt nærmeste moske

Har du brug for at tale med nogen om et personligt eller socialt problem, så ring til:

 • www.amanah.center, telefon 898 7777,  telefontider: Tirsdag til fredag 16.30 til 20.00
 • I akutte tilfælde ring til Psykiatrisk Rådgivning i den region, hvor du bor

Vi forsøger at besvare henvendelser hurtigst muligt, dog skal du regne med, at der kan gå flere arbejdsdage, inden du hører fra os. Er dit spørgsmålet af personlig art, skriver vi tilbage på den e-mail-adresse du har angivet. Ønsker du at skrive en e-mail i stedet, så skriv til info@islam.dk.

Når du bruger formularen herunder, modtager vi din besked, selvom den ikke dukker op på siden med det samme. Når vi har haft mulighed for at læse din besked og besluttet at publicere den, vil den dukke op på denne side. Så husk at kigge ind senere. Vi forbeholder os ret til at ændre i din besked, så den fx er mere generelt anvendelig for de besøgende.

På forhånd tak for din interesse og tak for din tålmodighed!

 

This entry was posted in Featured, Ofte stillede spørgsmål and tagged . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can Skriv en kommentar.

19 Comments

 1. 26/09/2014

  salama aleykum,

  Må piger/kvinder deltage i begravelser?

  • Redaktionen
   27/09/2014

   Wa alaikum assalam,

   Både mænd og kvinder må deltage i en muslimsk begravelse og besøge gravpladsen.

   Hvis mænd er tilstede skal de foretage selve gravearbejdet, nedsænkning af den afdøde og tilkastning af jord. Som ved andre religiøse handliger holder mænd og kvinder afstand, medmindre de er i nær familie. Ved begravelser bør mændene forlade gaven umiddelbart efter tilkastning og bøn (dua), så kvinderne kan komme til graven.

   Se iøvrigt http://dibf.dk/index.php/ordensreglement

   mvh redaktionen

 2. Cecilie
  26/09/2014

  Kære Islam.dk

  I skriver: Ifølge Koranen er alle mennesker skabt af den samme ene sjæl og mænd og kvinder er skabt af og for hinanden, hvorved de harmonisk fuldender hinanden. Allah har skabt menneskeheden i forskellige folkeslag og farver, vi taler forskellige sprog og har forskellige normer, kultur og religion. Koranen siger, at de forskellige folkeslag og kulturer, er skabt for at lære hinanden at kende, for at leve sammen som én fælles menneskehed og for at kappes indbyrdes om hvem der kan handle smukkest og bedst. Alle mennesker og racer er ligeværdige. Det bedste menneske er det, der er mest hengiven til Allah.

  Jeg skal her forsøge at formulere mit spørgsmål så godt jeg kan. I skriver at “vi taler alle forskellige sprog”?
  Er det så ikke tilladt at bede på det sprog man kan, som i mit tilfælde er dansk? Jeg føler en stor trang til at bede og jeg ber som jeg altid har gjort før jeg vendte mig til islam, ved at samle hænderne og sige hvad jeg havde lyst til. Jeg har forsøgt at bede på rigtig islamisk vis, men jeg syntes at det er så svært at huske det hele i rækkefølge og mest af alt at skulle tale arabisk. Hvorfor kan jeg ikke bare bede på mit sprog = dansk ? Hvis der kun findes 1 Gud og det er den samme vi alle tror på, hvorfor er det så ikke ok at bede på dansk? Det er lidt det der frustrere mig ved islam. Jeg håber at det var til at forstå.

  • Redaktionen
   08/10/2014

   Hej Cecilie,

   Der er ikke noget til hindre for at bede på dansk. Det er kun de rituelle handlinger i de fem daglige bøn, salah, der skal siges på arabisk. Dem kan du også sige på dansk, indtil du efterhånden har lært dem på arabisk. Under salah kan de personlige bøn man ønsker at sige, også siges på dansk. Læs fx. ”Mødet med Gud, salah, den muslimske bøn”.

   Grunden til at arabisk har en vigtig position for en muslim er, at det er det sprog Koranen er åbenbaret og skrevet i. Derfor er det sprogligt det tættest vi kan komme på forståelsen af Allah og af os selv.

   Dernæst vil en dansk oversættelse af Koranens ord forandre sig. Vi kan ikke læse en dansk bog der er 100 år gammel, så meget har dansk forandret sig. Koranen ord har stået og er blevet læst uforandret i knap 1.500 år. Dernæst har Koranen en rytme og musik der er helt for sig selv. Denne æstetiske dimension er umulig at genskabe i nogen oversættelse.

   Endeligt er det vigtig for enhver muslim, der ønsker at udvikle sig religiøst, at kunne gå tilbage til roden af budskabet og ikke anden grads eller flere grads afledte oversættelser af mennesker, der jo alle kan fejle. Det er her andre religioner har fejlet og fjernet sig fra det oprindelige budskab pga. tidsånden i samfundet, præsteskaber og magtelitens indflydelse.

   For en muslim har Koranen, bogstav for bogstav, en særlig plads i både hjerte og hjerne. Koranen har den højeste plads noget materielt kan få her på jorden. Som ny muslim skal man tage det roligt, lade det tage den tid det tager og mens man lærer det, bruge det sprog man kan.

   Håber at det er forstået korrekt.

   mvh redaktionen

 3. Darim
  05/10/2014

  Hvis en ikke muslim spørger en muslim om han er muslim, må man så gerne svare nej?
  Jeg tænker bare at det ikke rager personen, og jeg vil helst undgå fordomme, så jeg har sagt at jeg er atheist. Men jeg overholder stadig de muslimske regler, svinekød, osv.

  • Redaktionen
   07/10/2014

   Kære Darim assalamau alaikum, fred være med dig,

   I islams lære er det at lyve en stor forbrydelse. Koranen nævner igen og igen Guds afsky mod løgne og samtidigt at Han elsker sandhed og det der er sandt. En løgn er en løgn uanset hvor stor eller lille den synes at være for os. Og uanset om det er overfor børn eller voksne. I Koranens optik er Gud Selv og alt det Gud har skabt, bl.a. universet og kosmos bygget på sandhed – derfor er enhver løgn et udtryk for manglende tro på Gud. Når man lyver tror man ikke på sandhed, og dermed fornægter man Gud.

   Der er dog to tilfælde hvor det er tilladt at lyve. For det første hvis dit liv står på spil, og det kan reddes ved at lyve. For det andet for at forsone to mennesker eller grupper af mennesker, f.x. ved at sige at den ene part at sagt noget godt om den anden part, uden at det er sandt, eller ved at benægte at en part har sagt noget, der kan skille parterne ad yderligere, selvom det er blevet sagt.

   I Danmark har vi set eksempler på folk, der har holdt deres tro hemmeligt eller ikke tillagt troen nogen betydning over for deres nærmeste, der ikke var muslimer. De er i nogle tilfælde endt deres liv, døde og begravet i kirkegårde efter kristne ritualer, fordi deres nærmeste fandt det, for at være det bedste de kunne gøre. Hvad skal et sådant menneske forvente af Allah?

   Håber det er til hjælp.

   Mvh redaktionen

 4. Firat
  16/10/2014

  Salam aleykum

  Nu hvor alt det her med ISIS det florere, så bliver jeg simpelthen lige nød til at vide hvad der er rigtig og forkert mht til hvad jeg har hørt og læst, håber i kan hjælpe.

  Er det muligt en mand kan udnævne sig selv som kalif? Så vidt jeg er orienteret så skal kaliffen vælges af folket og opfylde de 7 kriterier det kræver at blive kalif, vil det i dette tilfælde være nok med krigerne fra ISIS at vælge og vurdere?

  Da kalifatet i 1924 blev nedlagt, var en af hovedårsagerne en nationalistisk revolution i Tyrkiet, som formåede at få folket til at tænke mere nationalistisk end religion. Det korte og det lange er kan der opstå en islamisk stat uden at en af de muslimske lande påberåber sig magt eller legimitet til at etablere det?

  Håber i kan hjælpe mig med nogle svar

  • Redaktionen
   27/10/2014

   Wa alaikum assalam, fred være med dig,

   Her er to betydninger af ordet Khalifah.

   I Koranen siger Allah, at alle mennesker, uanset tro og køn, er Khalifah på jorden. Khalifah betyder vice-regent dvs en leder under den øverste myndighed, som er Gud. Mennesker har derved en højere status end de øvrige skabninger som dyr, planter og planeter. At være Khalifah betyder to ting: At Gud har givet os mere magt end andre skabninger, og at vi derfor vil blive stillet til regnskab for vores anvendelse af denne magt på jorden. I Koranens ordbrug er alle mennesker Khalifah.

   Når muslimer bruger ordet Khalifah i politisk sammenhæng, så henfører det til at være statsleder, idet ledere af muslimerne blev kaldt Khalifah’er efter Profeten Muhammads død, fred være med ham.

   Det er et krav, som du nævner, at en sådan leder vælges og udnævnes af muslimerne ved et frit valg. Det er ligeledes et krav at vedkommende går af, hvis der ikke længere er opbakning i den muslimske befolkning for vedkommende. En Khalif er en leder, som ordet Emir eller Amir, og der følger med brugen af ordet/titlen ingen særlige rettigheder, som ikke gælder en muslimsk statsleder eller borger generelt.

   Der er mange, der gennem historien har kaldt sig Khalif. Det er dog deres handlinger, der er vigtige at notere og ikke hvad de kalder sig. Lever de op til frit valg, etablerer de lov og ret der gælder alle, lever de et beskedent og etisk liv, sørger de for social hjælp og forsørgelse af fattige osv.

   Håber at det er til en smule hjælp.

   mvh redaktionen

 5. Senju
  19/10/2014

  Hej Islam.dk


  Jeg har gennem min barndom og opvækst blevet belært om Islam som fredens religion, at man ikke må slå andre ihjel, ligestilling og forståelse. Men det eneste jeg kunne se var vold, vold og vold, hvilket gjorde mig virkelig trist og ked af det, fordi det stred imod alt hvad jeg havde lært.

  I den tidlige Islam slog muslimerne alle, der havde en anden tro end Islam, ihjel. Muslimerne plyndrede karavaner for rigdommene. Profeten iværksatte henrettelsen af Medinas Jødiske bydel, hvor der boede 500-900 jøder – alle blev halshugget, blot fordi de var jøder.

  I dagens Danmark har vi travlt med at tage afstand fra diverse islamiske terrororganisationer, Al-Qaeda, Taleban og særligt ISIS/ISIL/IS. Men fx kan sidstnævnte gruppe retfærdiggøre alle deres modbydelige handlinger på hvad koranen diktere. De kan legitimere drabet på ikke-muslimer og shia-muslimer, blot fordi de har en anden tro. Er det virkelig Islams sande ansigt? Er de mennesker, som vi fordømmer og tager afstand fra, i virkeligheden de ‘virkelige’ muslimer, fordi de lever præcis som koranen diktere? Er det i virkeligheden os ‘moderate’ muslimer i Vesten som har lagt alt vold til side, og kun dyrker ‘de gode dele’? Men er det så også Islam?

  • Redaktionen
   29/10/2014

   Assalamu alaikum, fred være med dig,

   Tak for din besked. Der er mange aspekter i dine spørgsmål. Vi har taget to aspekter ud her.

   Når muslimer undertrykker eller slår andre muslimer eller ikke-muslimer ihjel, så er det muligt og sker ligesom andre kan gøre det. Gud har truffet visse valg for os i dette liv. Et af disse valg er, at Han har valgt at give os frihed fremfor fred. Han siger, at hvis Han ville kunne Han have valgt fred i stedet (dvs. at alle mennesker på jorden var praktiserende muslimer). Der er altså ingen automatisk ”bremse”, der sætter ind fra Guds side. Det er et tema, der bliver behandlet tidligt i Koranen, i forbindelse med menneskets skabelse (fra ayah 30 i surah 2, al Bakarah).

   Det enkelte menneske må derfor, selv forvalte sin frihed og lære sig selv, at leve efter god etik og moral. Det kommer ikke af sig selv, ved at sige, at man er muslim, kristen eller ateist.

   Historierne om karavaneoverfald, angreb på jøderne, plagiering fra kristne skrifter, udbredelse ved sværdets magt og en håndfuld andre emner er meget almindelige i dansk litteratur om islam. De gentages stort set i alle lærebøger og anden litteratur i lande med kristen historie.

   Overfald på karavaner blev bl.a. foretaget af en oprørsgruppe mellem Mekkah og Medinah, netop fordi der blev indgået en fredsaftale mellem Profeten i Medinah og stammerne i Mekkah. En jødisk stamme deltog sammen med angriberne fra Makkah mod Profeten og byens befolkning i Medinah, og måtte bøde for det mens andre jødiske og ikke-muslimske stammer, der ikke hjalp fjenden, ikke blev forulempet. Ved Profetens senere erobring af Mekkah fik alle (på nær enkelte individer der havde været særlig ondskabsfulde) amnesti. De var i sagens natur alle ikke-muslimer. Du kan læse mere om hændelserne i Profeten Muhammads liv på dansk i bogen ”Sendebudet” af Amer Majid.

   Dansk litteratur om islam og historier om muslimer nævner nogle dele, og glemmer andre. På sammen måde citerer de visse vers og glemmer at citere andre. Eller siger, at Koranen er ligesom Bibelen og Toraen når det gælder emner som vold og undertrykkelse.

   Man bør forstå, at vestligt litteratur om islam historisk kommer fra kristne, som forsvarer kristendommen (kaldet gendrivelse). Islam og muslimer blev anset for at være en fjende, og sådan ses det stadigt. Martin Luther, der grundlagde den fremherskende danske forståelse af kristendommen (evangelisk protestantisme) skrev, at jøder og muslimer var djævle, ondskab der måtte bekæmpes med vold, og at synagoger skulle brændes ned. Mens jøder har fået en genoprejsning pga. holocaust, er litteratur og behandling af islam og muslimerne i dag stadig på niveau med 30’ernes syn på jøderne før holocaust.

   Det siges ofte at muslimer har begået mindst samme og mindst lige så mange uhyrligheder som kristne og andre. Det er historieforfalskning som fortsætter. Blot de sidste 150 år med holocaust og de tre store krige i Europa med ca. 40 millioner dræbte, og udryddelse af lokale befolkninger, er uden sidestykke i historien.

   Der er i dag, som i middelalderen, de facto censur mod, i f.eks. skolebøger, at nævne den muslimske civilisations bidrag til filosofi, naturvidenskab og litteratur. En dansk journalist eller forfatter, som har et andet syn på islam vil hurtig finde, at karrieren slutter. Disse forhold er vigtige at forstå, når man bevæger sig i området mellem samfund, historie, politik og dogmatik.

   Muslimer der begår overgreb bør stoppes. Konger, præsidenter, demokratier eller diktaturer der bomber byer og lande uden rettergang bør stoppes. Ethvert menneske er skabt af Gud. Ethvert menneske bærer retten til liv. Et menneskes liv kan kun tages, hvis det begår en forbrydelse.

   Gud har valgt, at give os frihed. Fred skal vi selv vælge. Det er det islam siger. Det er det, der er islam.

   Håber at det belyser nogle af dine spørgsmål.

   mvh redaktionen

 6. Ham den kritiske?
  22/10/2014

  Hej,
  er det ikke diskriminerende at mænd må slå og voldtage kvinder i Danmark altså, men hvis du er fra islam og du gør det bliver du slået ihjel?

  • Redaktionen
   30/10/2014

   Hej,

   Hvis spørgmålet er forstået korrekt er svaret, at der i islam ikke er forskel på straffeudmålingen for vold eller voldtægt, om ofret er muslim eller ej.
   Det gælder generelt i islam, at straffen for en forbrydelse ikke afhænger af ofrets køn, etnicitet, alder, embede eller trosforhold.
   Hvis den dømte har et særligt embede, f.x. minister, kan straffen derimod skærpes.

   mvh rodaktionen

 7. 27/10/2014

  assalam alaykum

  Spørgsmålet kan også forenkles til at vedrøre, om muslimer skal følge ikke islamiske landes love, hvis det går imod islams principper og påbud?

 8. Tommi
  03/11/2014

  Hej.

  Er det et must man bliver gift på rådhuset for at man kan bilve viet ifølge islam?

  • Redaktionen
   10/11/2014

   Hej Tommi,

   En islamiske vielse har, ud over ceremonien, den funktion at det er en offentlig bekendtgørelse overfor samfundet af, at de to personer nu er ægtefæller. Det betyder, at samfundet fremover skal betragte dem som ægtefæller med dertil hørende pligter og rettigheder.

   Når man bliver viet som muslim i Danmark, er det derfor desuden en pligt for en muslim, at lade sig registrere som ægtefælle i det danske civilretssystem så offentliggørelsen sker fyldest og korrekt. De moskeer der har myndighed til en islamisk vielse, vil samtidig med den islamiske vielse, bede jer udfylde papir der tilgår kommunen. Alternativt skal I selv foretage denne registrering.

   mvh redaktionen

 9. "Jonas"
  04/11/2014

  Jeg er en 16 årigr dreng som er blevet holdt udefor, og er blevet gjort til skamme samt er blevet udsat for fordomme af udvidne mennesker. Både min egen lære og kammerater, bare fordi jeg er muslim. Jeg bliver samlignet med de dårlige muslimer selvom jeg ikke viser nogen visuelle tegn på islam, udover at jeg ikke spiser svinekød, og drikker, samt går ud med piger. Jeg prøver at ryste på hoved, men det nytter bare ikke. Jeg er så bange for at fortælle om min religion til andre mennesker, fordi jeg vil undgå de fordomme som ISIS og at mænd undertrykker deres kvinder osv..

  Jeg er tit inde på jeres smukke side for at finde mere information om islam som kan hjælpe mig. Jeg frygter at jeg bliver nød til at skjule min religion for fremmede mennesker i vigtige situationer. F.eks så fandt jeg ud af at min chef var racist overfor muslimer, og havde jeg sagt at jeg var muslim dengang jeg skulle til jobsamtale så havde jeg nok ikke fået jobbet.

  Hvad skal det føre til!!! At jeg skal skjule det resten af mit liv? Jeg søger jeres råd og vejledning. Ps. Kan man komme til nogle slags møde grupper, hvor man snakker med andre muslimer om det?

  • Redaktionen
   10/11/2014

   Assalamu alaikum Jonas, fred være med dig.

   Mange tak for dit indlæg. Du har nævnt nogle vigtige emner, som de fleste unge oplever gennem deres opvækst i Danmark. For at diskutere disse med andre kan du prøve at kontakte den lokale moske og f.eks. finde nogen på din egen alder. Hvis ikke der findes en sådan gruppe i moskeen, så tag initiativ, og lav en gruppe.

   I dagens Danmark er det almindeligt at gør grin med folk der har en religion. Det mærker ikke kun muslimer, men også praktiserende folkekirke-kristne, katolikker og Jehovas Vidne. At drive ”hån, spot og latterliggørelse” er ikke blot accepteret, det er nye danske værdier, som danske magthavere og kultur-elite aktivt støtter med mange penge og ressourcer.

   Lærere på folkeskoler, tekniske skoler og gymnasier gør grin med muslimske elever eller stiller dem spørgsmål, der har med storpolitik at gøre, selvom de er voksne og eleverne er børn eller unge. Denne mobning og diskrimination er almindelig udbredt, og mange betragter det ikke længere som diskrimination, men som en dansk kulturkamp, værdikamp og kamp for demokratiet.

   Bliver mobningen for alvorlig, bør du tale med dine forældre om det, så de kan tage det op med skolen.

   Vedrørende diskrimination på arbejdspladsen er sagen lidt anderledes, da du her har mere indflydelse. Hvis du føler dig utilpas på arbejdet, så søg en anden arbejdsplads, der har en anden holdning. De findes også. (Hvis du viltage kampen op mod diskrimination så kontakt f.x. DRC, som tager sager op mod diskrimination.)

   Sig gerne til jobsamtalen, at du ikke drikker og har nogle andre kostvaner. Det samme gælder jo f.eks. mennesker med diabetes, sportsfolk og allergikere. Det er ikke det første du skal sige, men det er vigtigt, at få det sagt inden ansættelsen. Grunden til det kommer her.

   Sjofle vittigheder og sjofel underholdning, druk og sex fylder ret meget i Danmark, når man vil ”komme hinanden ved” til fester og venskaber. Jo mere enkelt og klart du sætter grænsen over for dig selv og sige det til andre, jo bedre kan de andre forholde sig til dig og respektere dine grænser. Og omvendt, jo mere du forsøger at skjule, at du gerne vil leve som en muslim, jo mere kan du havne i situationer, hvor der bliver gjort grin med dig og din tro af din chef eller kollegaer.

   Målet for en muslim er ikke at blive accepteret af andre. De andre er ikke Gud. Målet er, at leve med god moral og maner efter profeternes eksempel, fred være med dem. Du vil opleve, at ikke alle ”danskere” er, som det måske ser ud til på overfladen. Der er mange gode og oprigtige mennesker, som er et venskab værd. Hvis ikke de kender dine holdninger og kan se, at du lever efter dem, vil de heller ikke synes, at du er et venskab værd.

   Håber at det er til lidt hjælp.

   mvh redaktionen

 10. 08/11/2014

  Hej
  Jeg har et spørgsmål om kvindens rolle i Islam. Jeg har prøvet at læse mig til svaret, men de svar jeg finder frem er meget forskellige fra den virkelighed jeg selv har oplevet(oplever). Jeg har i længere tid datet en muslimsk mand…

  Jeg håber inderligt at I kan hjælpe mig med at finde ud af hvordan en kvinde skal behandles iflg. islam, hvordan hun må være, hvilke rettigheder hun har, og om hun overhovedet må være et individ som tænker selvstændigt og handler selvstændigt og ikke mindst sætter sine egne grænser og bliver respekteret.

  Tak

  Sissi

  • Redaktionen
   11/11/2014

   Hej Sissi,

   Der er en rigtig god bog om emnet af Jan Hansen, som var en dansk muslim. Hans arabiske navn, som står på bogen som forfatter, er Abu Yusuf al-Funi og bogen hedder ”Råd og vejledning om ægteskab og samliv fra Koranen og Muhammad”. Bogen kan bl.a. købes hos http://www.zahra.dk. Du vil formentligt finde de svar du søger i denne bog.

   Herudover er en enkel tommelfingerregel måske værd at nævne i disse dating-tider.

   Islam har sat en stopper for sex uden for ægteskab for både mænd og kvinder.
   Det er noget mange mænd har svært ved at forstå, da mænd i gennem tiden og i mange kulturer i verden har følt og ment, at det nok burde gælde deres hustruer og børn, men ikke dem selv.

   Før ægteskab må man som muslim kun have ”dating” samvær i offentlighed, dvs. mødes på offentlige steder hvor der er andre mennesker tilstede, ikke berøre hinanden og helst have en tredjeperson med (et familiemedlem, ven eller veninde) til stede. Det skal hjælpe på, at ingen fristes inden ægteskab eller hvis noget går galt, kan anklage hinanden for chikane, voldtægt eller seksuel samvær.

   Det bør derfor tænde en advarselslampe i forelskelsens tåger, hvis en person siger at han/hun er muslim og vil forklare hvad islam er, men samtidig ikke nævner og/eller overholder disse meget enkle etiske retningsliner for samvær inden ægteskab.

   mvh redaktionen

Post a Reply to Redaktionen Cancel reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*